Nyhed

Herlev-læge modtager Marie og August Krogh Prisen

Den fremtrædende kræftforsker Inge Marie Svane fra Herlev Hospital bliver årets modtager af Marie og August Krogh Prisen. Inge Marie Svane hædres for sin banebrydende indsats for at bruge immunterapi i behandling af kræftpatienter. Prisen er stiftet af Novo Nordisk Fonden og overrækkes på årsmødet i Lægevidenskabelige Selskaber 30. juni. Med prisen følger 1,5 mio. kr., hvoraf 250.000 kr. er personlige.

Følg prisoverrækkelsen på LVS’ årsmøde – meld dig til live-dækning her.

Inge Marie Svane – immunologiens førstedame.

Inge Marie Svane er indstillet til prisen af bestyrelsen i Lægevidenskabelige Selskaber (LVS), og formand Susanne Axelsen er glad for valget:

»Inge Marie Svane er et fornemt eksempel på, at et lille land kan frembringe store forskningsresultater og forskere af international kaliber. Vejen til den banebrydende T-celle-behandling har ikke altid været nem, men Inge Marie Svane har med beundringsværdig dedikation og talent skabt resultater, der rækker langt ind i fremtiden. Hun er en stor inspiration for forskningsmiljøet og en vigtig brik i ambitionen om at bringe den danske kræftbehandling op i den øverste liga.«

I 25 år har Inge Marie Svane udført en omfattende forskning i forskellige former for regulering af immunsystemet, og efter en årrække med sparsom forståelse og lydhørhed kom for godt ti år siden de første positive resultater med checkpoint inhibitorer (CPI) til patienter med malignt melanom.

Siden hen er der taget store skridt i retning af et paradigmeskifte i behandling af stadigt flere kræftformer, og i dag har Danmark en førende position inden for kræftforskning og -behandling på området. Det gælder bl.a. T-celle-terapi, hvor man i laboratoriet isolerer og opformerer patientens egne tumorspecifikke T-celler, som efter højdosis kemoterapi føres tilbage i patienten. Derved opnås tumorcelledrab udført af patientens egne aktiverede T-celler, som er specifikke for den pågældende tumor, og ligesom med anden form for immunisering ser immunsystemet ud til at kunne huske, at tumorcellerne er fremmede, og derved erhverves formentlig livslang  immunitet.

Inge Marie Svane er uddannet i klinisk onkologi og har siden 2008 været specialeansvarlig overlæge ved onkologisk afdeling på Herlev og Gentofte Hospital og siden 2009 professor i  klinisk cancerimmunterapi ved Københavns Universitet.

Hun er ansvarlig for den østdanske behandling af patienter med alvorlig modermærkekræft, og har været den centrale drivkraft i dannelsen af Center for Cancer Immune Terapi (CCIT-DK), som udfører grundforskning i regulering af immunsystemet og står for produktion af vacciner og celleprodukter til behandling af patienter. Centeret har 65 medarbejdere og er det eneste danske center, som udfører T-celle-terapi.

Inge Marie Svane arbejder tæt sammen med kollegaer fra det øvrige Danmark for at sikre ensartet behandling nationalt, og er medinitiativtager til en national og en international database.

Hun har en høj, international profil og er bl.a. medlem af scientific committee i det europæiske onkologiske selskab, ESMO, som i de senere år er blevet ligeværdig pendant til det amerikanske, onkologiske selskab, ASCO. Inge Marie Svane er en hyppig anvendt foredragsholder og ordstyrer på de årlige ESMO-kongresser, hvor hun også er ansvarlig for uddannelsessessioner om bl.a. håndtering af bivirkninger ved immunterapi. 

Inge Marie Svane er en efterspurgt formidler og har en bred erfaring i akademisk undervisning. Hun optræder hyppigt i offentligheden, ligesom hun har modtaget talrige priser, bl.a. fra Kræftens Bekæmpelse, som har tituleret hende ‘immunologiens førstedame’.

Novo Nordisk Fonden: Immunologiens førstedame hædres med pris for sin banebrydende indsats mod kræft

Her er alle modtagerne af Marie og August Krogh Prisen

Følg prisoverrækkelsen på LVS’ årsmøde - meld dig til live-dækning (gratis) her.