Nyhed

Vigtigt arbejde med kliniske retningslinjer er under pres

De kliniske retningslinjer er hjerteblod for LVS’ medlemsselskaber og dermed også for LVS. 

Susanne årsmøde 02

»Vi ved, at 20 procent af det, vi laver i sundhedsvæsenet, er spild. Det kan vi imødekomme med anbefalinger for, hvad vi skal undgå at gøre i det danske sundhedsvæsen,« siger Susanne Axelsen. – Foto: Joachim Rode

LVS’ formand Susanne Axelsen ser derfor med stor bekymring på det landskab, der tegner sig for de kliniske retningslinjer i disse år: Lægerne har mindre tid til at skrive og opdatere retningslinjer. Det arbejde, der ligger i kernen af lægefagligheden, trækker tænder ud i et presset sundhedsvæsen. 

LVS indgik for et par år et samarbejde med DMCG’s sekretariat (Danske Multidisciplinære Cancer Grupper) for at undersøge problemets omfang og for at pilotteste DMCG’s retningslinjemodel i samarbejde med to udvalgte medlemsselskaber. Evalueringerne faldt positivt ud og gav næring til at fortsætte arbejdet for bedre vilkår for de lægevidenskabelige selskabers kliniske retningslinjer. 

Arbejdet med at tilvejebringe en model, der kan støtte de lægevidenskabelige selskaber, fortsætter i 2023. I en nylig artikel i Medicinsk Tidsskrift udtrykker Susanne Axelsen håb om, at håb, at samarbejdet med regionerne kan føre til en løsning og en model, der minder om den, man ser hos DMCG’erne, hvor der er etableret et sekretariat, som støtter og supplerer opdatering og udarbejdelse af kræftgruppernes kliniske retningslinjer. 

Susanne Axelsen mener desuden, at sundhedsvæsnet har brug for, at vi samtænker Vælg Klogt med de kliniske retningslinjer: 

»Vi ved, at 20 procent af det, vi laver i sundhedsvæsenet, er spild. Det kan vi imødekomme med anbefalinger for, hvad vi skal undgå at gøre i det danske sundhedsvæsen. Det samarbejder specialerne med Vælg Klogt-organisationen om at få skrevet ind i deres kliniske retningslinjer, hvis altså de har kliniske retningslinjer eller vejledninger,« siger hun.

LVS-formand: Forældede og manglende retningslinjer truer kvaliteten af behandling i Danmark