Nyhed

Vælg Klogt i gang med at finde yderligere 6 overflødige behandlinger og undersøgelser

Flere hundrede patienter og pårørende har delt oplevelser med, hvad der, i deres øjne, er unødvendige behandlinger og undersøgelser. Og fra sundhedsprofessionelle og lægefaglige selskaber har Vælg Klogt modtaget 60 forslag til, hvad der er potentielt overflødigt i sundhedsvæsenet. 

Forslagene er derefter kvalificeret fagligt og er nu blevet til et katalog på 19 områder. Heraf skal et bedømmelsesudvalg finde de seks bedst egnede, så Vælg Klogt kommer i mål med sin plan om at identificere ialt 10 behandlinger og undersøgelser, som kan fjernes eller forandres.

Bedømmelsesudvalget består af lægerne Ida Donkin og Bente Malling fra Lægevidenskabelige Selskabers bestyrelse, og af formanden for Kræftens Bekæmpelse, Helen Bernt Andersen, og Mette Bryde Lind, direktør i Gigtforeningen.

I foråret og sommeren 2021 har læger og sundhedsfaglige haft mulighed for at sende forslag til Vælg Klogt. Det er forslag til områder, hvor der i dag er behandlinger eller undersøgelser, der ikke er fagligt belæg for, som ikke gør en forskel for patienterne eller deres behandling, eller som endda er direkte skadelige. Forslagene er kommet fra 18 forskellige specialer, heraf går 19 input på tværs af specialer.

Eksempler fra specialer

  • Undgå antibiotika til øvre luftvejsinfektioner.
  • Undgå at tage røntgenbilleder af thorax, når det ikke har konsekvens for behandlingen.
  • Undgå undersøgelser, der ikke er anbefalede, f.eks. koloskopier og blodprøver, ved udredning af irritabel tyktarm.

Fra patienter og pårørende er der kommet flere end 300 beskrivelser af undersøgelser, behandlinger og generel kontakt med sundhedsvæsenet, der opfattes som ikke-gavnligt. Besvarelserne er kommet ind via en survey, som er distribueret til patienter og deres pårørende via 14 patientforeninger. Yderligere 14 forslag er kommet direkte fra patientforeningernes sekretariater.

Eksempler fra patienter

  • Undgå rutinemæssige kontroller af velregulerede diabetespatienter.
  • Undgå fysisk fremmøde på hospital for at afhente særlig sclerosemedicin, hvis ikke der er behov for en fysisk konsultation.
  • Undgå at sundhedsfagligt personale foretager blodprøver på patienter med nyresygdom, hvis patienten selv har kompetencerne.

Fra listen skal der udvælges seks områder, som kan blive til nye Vælg Klogt-anbefalinger. Der skal derfor være tale om nogle forslag som, hvis de bliver til anbefalinger og implementeres, sætter et vist aftryk på den kliniske praksis og samtidig gør en forskel for patienter og pårørende.

Det er Vælg Klogts bedømmelsesudvalg, der på et møde 30. september, indstiller hvilke seks områder, der skal arbejdes videre med. De seks områder, der bliver til nye anbefalinger besluttes endeligt af Vælg Klogts styregruppe 4. november.

Input fra 18 specialer og 325 patienter: Her er de udvalgte 19 forslag.

Læs mere om projektet på Vælg Klogts hjemmeside.