Nyhed

Et behandlingsråd mere påkrævet end nogensinde

Vi bruger årligt over 50 mia. kroner på alt fra medicin til CT scannere til behandlinger i sundhedsvæsenet. Men vi bruger næsten ingenting på at undersøge kvaliteten af det, som kommer ud af denne kæmpeinvestering. Derfor har vi brug for et behandlingsråd, der kan hjælpe med at få mest sundhed for pengene og hindre, at vi bliver løbet over ende af den bølge af nye lægemidler og højteknologiske behandlinger, som vælter ind over os. Det skal være et behandlingsråd, der er fleksibelt opbygget og har store muskler.

Ny teknologi og gennembrud i forskningen vil sende en flodbølge af nye behandlinger ind over os

Planerne om et behandlingsråd er med i det forlig om en sundhedsreform, som den nuværende regering indgik med Dansk Folkeparti i starten af året. Senest har Danske Regioner bebudet, at de kommer med et forslag inden udgangen af året. Uanset udfaldet af valget, så håber vi i Lægevidenskabelige Selskaber og hos Danske Patienter, at politikerne fastholder dette element og hæver det op på et helt andet niveau, både når det gælder faglige ambitioner, omfanget af opgaver, der kan løses, struktur og økonomi.

Det vil være i politikernes egeninteresse at få en institution, der kan give nogle svar på de massive udfordringer, der allerede i dag får fugerne i sundhedsvæsenet til at knage faretruende: få nu etableret en institution for sundhedsvæsenet, der har viden og muskler til at løse prioriteringsopgaven ordentligt. Nogle af de store specialer vurderer, at der kun er solid evidens for 10 procent af de behandlinger, der gennemføres, mens der er middel eller svag evidens for resten. Der er et enormt behov for at vurdere meget af det, der foregår i sundhedsvæsenet.

Læs hele udspillet fra LVS og Danske Patienter her: