Nyhed

Arbejdet i Medicinråd truet af sammenbrud

Arbejdet i det nyoprettede Medicinråd er truet af sammenbrud, mener Henrik Ullum, der er formand for LVS, Lægevidenskabelige Selskaber, der har tre medlemmer i Rådet og formænd for en række fagudvalg. Overdrevne krav til lægernes habilitet og den arbejdsmængde, som lægerne i Rådet skal levere i deres fritid, er ved at kortslutte arbejdet i Medicinrådet, der skal godkende nye lægemidler til danskerne.

Mandag besluttede samtlige faglige medlemmer af Fagudvalget, FU, for reumatologi under Medicinrådet at trække sig, fordi reglerne for deltagelse i arbejdet i fagudvalgene er blevet strammet og ændret med tilbagevirkende kraft i en grad, så medlemmer føler, at de bliver afskåret fra at dygtiggøre sig. Læger fra flere andre specialer er ved at komme i samme situation. Problemet er, at de kurser og kongresser, som skal sikre, at lægerne har en opdateret viden på deres område, er betalt af industrien, og at der ikke er alternative tilbud betalt af lægernes arbejdsgiver, Danske Regioner.

-Der er tale om, at kravene til lægernes habilitet er blevet strammet i en grad, der er ved at afskære myndigheder fra den kvalificerede rådgivning, som der er brug for, siger Henrik Ullum. Vi nærmer os situationen, hvor lægerne i deres samarbejde med industrien skal være mere katolske end paven, og det kan være godt nok, hvis der er alternative læringsmuligheder, som samfundet stiller til rådighed, men sådan er det bare ikke. Samtidig har det vist sig, at arbejdet for Medicinrådet, der er uhonoreret, er langt større end forudset, siger Henrik Ullum.

Medicinrådet blev oprettet ved årsskiftet af Danske Regioner med det formål at samle og styrke arbejdet med at godkende nye lægemidler til det danske sundhedsvæsen: er lægemidlerne sikre og er de pengene værd i forhold til det, som lægerne allerede har at gøre godt med. Rådet har 15 medlemmer, hvoraf de 10 er udpeget af Danske Regioner. Lægevidenskabelige Selskaber har udpeget tre medlemmer til Medicinrådet, der desuden har en række rådgivende fagudvalg med lægelige formænd og eksperter.

Det gælder for alle, at de skal overholde nogle særdeles stramme regler for, hvor meget omgang, de må drive med lægemiddelindustrien. De må eksempelvis ikke have været rådgiver for et firma, haft sæde i et såkaldt advisory board, de sidste to år, hvis de skal arbejde for Medicinrådet. Reglen er normalt ét år, så det er en kraftig stramning, der er lavet med tilbagevirkende kraft, og det er samtidig udvidet til andre former for kontakt med industrien såsom rejser og kongresser. Det betyder reelt, at mange læger, der løbende dygtiggør sig, ikke kan arbejde for Medicinrådet.

Arbejdet i Medicinrådet er desuden baseret på frivillighed. Lægernes arbejde er ulønnet, og kan de ikke opnå aftaler med deres arbejdsgivere rundt om i landet om at bruge noget af arbejdstiden til formålet, så foregår det i fritiden. Lægerne har søgt en ordning om honorering, men indtil videre uden resultat. Dette kombineret med, at arbejdsbyrden med det nye medicinråd har vist sig meget omfattende, har fået medlemmerne til at overveje deres stilling.

Yderligere: Henrik Ullum, mob.: 40179832