Coronaåret har på mange måder været skrapt. Især for de syge, for økonomien og for sundhedspersonalet.

De krasse udfordringer har samtidig placeret lægefagligheden i en helt central, positiv rolle. 

Læger har stillet deres viden til rådighed på tv og i de sociale medier og er blevet godt modtaget. Beslutningstagere og befolkning har søgt fakta og reel viden som aldrig før, og klinikere og videnskabsfolk overalt har på rekordtid optimeret eksisterende behandlinger og indført nye, hvor det var nødvendigt. 

Situationen har kaldt på friere adgang til data, til større smidighed i samarbejdet og mere frihed til at finde på de gode løsninger, og resultaterne er tydelige. Der tænkes nyt og fordomsfrit. Lad os tage det bedste herfra med ind i det nye år. 

Det er et lovende udgangspunkt for samfundet, for sundhedsvæsenet og for Lægevidenskabelige Selskaber, LVS.

I det kommende år vil LVS arbejde for at gøre lægernes uddannelse endnu bedre og holde den faglige fane højt i processen. Vi vil være en markant, lægefaglig stemme i reformeringen af sundhedssektoren og i de mange råd og udvalg, hvor vi er repræsenteret; i det nye år også i Behandlingsrådet. Vi er stærkt engageret i Vælg Klogt, som arbejder for at afskaffe unødvendige undersøgelser og behandlinger. Vi vil arbejde for, at den forskning, der er tættest på patienten, får bedre vilkår. Og vi ser frem til vores fjerde konference om digitaliseringen, som er så vigtig for sundheden. En digitalisering som ikke kun skal komme de stærkeste til gode. 

God jul og et godt nytår.

Susanne Axelsen,
Formand, LVS