Nyhed

LVS i medierne: Den vigtigste opgave for nye politikere at skabe sammenhæng

DAGENS MEDICIN: Den væsentligste opgave for de nyvalgte regionspolitikere et at skabe bedre sektorovergange. Der er brug for at tænke i sammenhænge i forhold til forebyggelse og sygdomsforløb, siger Carsten Lyng Obel, professor ved Aarhus Universitet med speciale i almen medicin og organisering af fremtidens sundhedsvæsen, i et valg-interview med Dagens Medicin. Han siger til mediet:

»Det vil kræve en national strategi, som bør udvikles med udgangspunkt i læring om sammenhæng. En systematisk dataopsamling, som kombinerer patienternes og det sundhedsfaglige perspektiv, er helt centralt. Vi ved allerede, at mange patienter mangler en tovholder og en løsning, som kan sikre sammenhæng på tværs af sektorer. Den praktiserende læge er oplagt og udfylder i mange forløb funktionen rigtig godt, men der mangler både en infrastruktur, en kvalitetssikringsmodel og en honorarstruktur, som understøtter, at alle patienter får et godt forløb.« 

Han påpeger desuden overfor avisen, at regionspolitikerne bør rette mere fokus på forebyggelse og digitale værktøjer.

»Forebyggelse har siden kommunalreformen i 2007 været kommunernes ansvar, og derfor har det været vanskeligt at finde en samarbejdsmodel, som sikrer sammenhæng i borgernær forebyggelse på tværs af sektorer. De nyvalgte politikere bør fokusere på at dele faglig viden, som udvikles i regionerne, i kommunalt regi og tæt på borgerens hverdag.«

Dagens Medicin: Regionspolitikere skal bestige et bjerg af opgaver