Nyhed

LVS i medierne: Politikerne overtrumfer lægerne i spørgsmålet om cannabis

UGESKRIFTET: I maj vedtog folketinget at forlænge forsøgsordningen med medicinsk cannabis, hvilket vakte kritik fra mange fronter. Ikke mindst fra Lægevidenskabelige Selskaber.

»Der skal laves regelret forskning på medicinsk cannabis,« siger Susanne Axelsen, formand for Lægevidenskabelige Selskaber, LVS. – Foto: Kåre Viemose

Til Ugeskrift for Læger sagde formand Susanne Axelsen:

»Det er ikke endt, som vi ønskede. Der skal laves regelret forskning på medicinsk cannabis. Beslutningen om, at medicinsk cannabis skulle ordineres til patienter af læger, var en politisk beslutning, og dengang var der stor uenighed, om det var den rigtige måde at gøre det på. Som læger vil vi gerne ordinere medicin, når der foreligger videnskabelig evidens for, at det virker. Det gjorde der ikke dengang, det gør der ikke nu. Og det er heller ikke sådan, at de data, der burde være kommet ind med forsøgsordningen, har vist, at det var måden at gøre det på«.

Ugeskrift for Læger: Forsøgsordning med medicinsk cannabis fortsætter – det samme gør kritikken