Nyhed

Her er kandidaterne til bestyrelsen i LVS

Fire bestyrelsesposter i Lægevidenskabelige Selskaber, LVS, skal besættes på torsdagens repræsentantskabsmøde.

Ud af bestyrelsen går Bente Malling, lektor emeritae, efter tur, og professor Lars Østergaard.

På genvalg er læge Ida Donkin og speciallæge i psykiatri Jeanett Østerby Bauer.

Derudover har tre læger meldt deres kandidatur:

Gitte Valsted Eriksen, uddannelseskoordinerede overlæge, ph.d., Aarhus Universitetshospital, formand for Dansk Selskab for Medicinsk Uddannelse. Opstillet af Dansk Selskab for Medicinsk Uddannelse, Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi samt LVS.

Mads Bruusgaard-Mouritsen, konst. overlæge, Bispebjerg Hospital, medlem af DASEM’s bestyrelse. Opstillet af Dansk Selskab for Akutmedicin.

Christian Borbjerg Laursen, klinisk professor, overlæge, ph.d., Odense Universitetshospital Syddansk Universitet. Opstillet af Dansk Lungemedicinsk Selskab og LVS.

Program

Repræsentantskabsmøde i Lægevidenskabelige Selskaber
Torsdag 11. november 2021 kl. 16.00-18.00
Store sal, Domus Medica, Kristianiagade 12, 2100 København Ø.

 1.  Valg af dirigent
   
 2.  Bestyrelsens beretning
   
 3.  Optagelse af lægevidenskabelige selskaber i LVS

  Dansk Almenmedicinsk Ultralyds Selskab (DAUS)
  Yngre Danske Urologer (YDU)

  Selskaberne opfylder kriterier for optagelse i Organisationen af Lægevidenskabelige Selskaber, og bestyrelsen indstiller, at selskabet optages i LVS.
   
 4.  Årsregnskab 2020
   
 5.  Budget 2022
   
 6.  Valg af medlemmer til bestyrelsen
   
 7. Temadrøftelse 

  Læring og konsekvenser af Covid-19-pandemien i og for sundhedsvæsenet.
 • Introduktion: Susanne Axelsen, formand, LVS.
 • Professor Jakob Kjellberg, Vive, om de sundhedsøkonomiske konsekvenser for sundhedsvæsenet.
 • Praktiserende læge Anders Beich, tidligere formand for DSAM: Covid-konsekvenserne i almen praksis.

8.     Eventuelt