Hvordan klarer vi udfordringen fra de nye ekkorum på de sociale medier, hvor følelser og fortællinger vejer lige så tungt som fakta og evidens?

Program LVS årsmøde, fredag den 26. januar 2018, kl. 09.00 – 16.00
IDA Mødecenter Kalvebod Brygge 31 – 33, 1780 København V

09.00 – 09.30 Åbningsindlæg ved Ellen Trane Nørby, sundhedsminister, og åbning af årsmødet ved formand for LVS Henrik Ullum.

09.30 – 11.00:

Fakta om det postfaktuelle samfund, hvad er symptomerne?

Første session ledes af Jens Hillingsø, medlem af LVS’ bestyrelse:

Deltagere:

Martin Krasnik, chefredaktør Weekendavisen om postfaktualitet og cherry-picking!

Mads Vestergaard, forsker KU, medforfatter til ”Fake News”: Fake News, når virkeligheden taber!

Morten Freil, direktør Danske Patienter, når dikotomier(deling i to lige dele) regerer: en gruppe datamodstandere har samme vægt som repræsentanter for 880.000 patienter

Stinus Lindgreen, ph.d. i bioinformatik, blogger, nyvalgt medlem af Regionsrådet Hovedstaden (B) og grundlægger af Copenhagen Skeptics in the Pub om faktahåndtering

Liselott Blixt (DF), formand Folketingets Sundhedsudvalg: Der er andet end facts i verden!

11.00 – 11.15: Pause

11.15 – 11.45: Uddeling af Marie og August Krogh Prisen

11.45 – 12.45: Frokost
 
12.45 – 14.15:

Lægen i shitstormen, hvordan håndterer vi krisen?

Anden session ledes af Christian Gerdes, medlem af LVS’ bestyrelse:

Deltagere:

Jan Lindebjerg, klinisk lektor, SDU: Kvakademisk sundhedsforskning, Nej tak!

David Budtz Pedersen, professor, Aalborg Universitet: Forskeren har mistet sin status som folkehelt! Klemens Kappel, prof. KU, institut for Medier, Erkendelse og Formidling: alternative beviser
Winni Johansen og Finn Frandsen, professorer, Institut for Virksomhedsledelse, Aarhus Universitet, krisehåndtering og aktivisme på sociale medier


14.15 – 14.30: Pause

14.30 – 16.00:

Faglighed – kan vi vinde kampen med Google?
Tredje session ledes af Lars Østergaard, medlem af LVS’ bestyrelse:

Deltagere:

Søren Brostrøm, direktør Sundhedsstyrelsen: Myndigheder fagfolk og medier Peter Geisling, TV-læge: Der skal bruges følelser til at fortælle om fakta
Andreas Rudkjøbing, formand Lægeforeningen og Henrik Ullum, formand Lægevidenskabelige Selskaber: Kan vi vinde kampen med Google?


16.00 Afslutning