Nyhed

»Vi drukner lige så stille i vores egen succes«

»Jeg er ikke den store pessimist. Vores sundhedsvæsen er bedre end sit rygte og mere robust. Men der er et hul i båden, og vi er alle i samme båd,« sagde sundhedsøkonom Jakob Kjellberg, Vive, på årsmødet i LVS. Kjellberg er medlem af regeringens sundhedsstrukturkommission, som mødes første gang 24. april. Hør hans oplæg (37 min.) her:

Hvis du afspiller videoen, accepterer du, at vores eksterne video-streamingtjeneste (YouTube) sætter cookies.


Med sit oplæg tager Kjellberg fat på den svære diskussion om at omfordele ressourcerne inden for det samlede sundhedsvæsen. For det er mere eller mindre et nulsumsspil, idet vi ikke kan bruge dramatisk mere på sundhedssektoren end vi allerede gør, pointerer han.

»Vi kan regne på det som vi lyster – det er bare sådan, at vi kun kan bruge den andel på sundhed, som vi gør, i sammenligning med de andre lande. Og vi bruger rigtig mange ressourcer inde på hospitalsmatriklerne sammenlignet med andre lande. Antallet af læger på sygehusene er næsten fordoblet siden årtusindeskiftet. Jeg ved ikke, hvad de laver, jeg ved bare, at de får løn.« 

Kjellberg påpeger, at danskernes levetid konstant stiger og at kvaliteten i sundhedsvæsenets behandling gør det samme.

»Men vi drukner lige så stille i vores egen succes.«

Han påpeger samtidig, at andelen af læger i almen praksis er faldet.

»På Lolland er der fem praktiserende læger tilbage. Kan vi være det bekendt? Næh.

Gør vi noget ved det? Næh.«

»Og hvis vi synes, at det er hårdt at arbejde inde på sygehusene, er det bare fordi vi ikke arbejder ude i kommunerne. Plejehjem minder om et hospice for dementramte, bare uden lægedækning. Er det godt nok? Eller skal vi til at fordele ressourcerne anderledes og ansætte flere udenfor sygehusene? Det kan være svært at forklare, når ambulancerne holder i kø foran akutmodtagelsen.«

»Altså må vi ændre fordelingen af ressourcer. Det kaldes prioritering.«

LVS' årsmøde blev afviklet under overskriften '#hverdagsrevolution – nu!' og handlede om at få mere ud af de samme ressourcer. Se programmet her.

OPLEV OGSÅ

Christina Svanholm: »Jeg ville gerne tilbage til de mennesker, jeg følte, jeg kunne gøre en forskel for« (Talk: 21 minutter)
Jakob Blåbjerg Espesen: »Vi havde en tendens til at scanne alle, der kom ind« (Talk: 12 minutter)
Karen Andersen-Ranberg: »Det ligner ikke det, vi læste om i lærebøgerne« (Talk: 14 minutter)
Anders Perner: Forskningsresultater på den halve tid til den halve pris (Talk: 34 minutter)