Her er den nye bestyrelse for LVS

Susanne Axelsen, overlæge, AUH (formand)

Anders Perner, professor, Rigshospitalet (næstformand)

Anders Beich, praktiserende læger, formand, DSAM

Carsten Obel, professor, Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet

Christian Gerdes, overlæge, Hoved-Hjerte-Center, AUH.

Jens Hillingsø, ledende overlæge, Abdominalcentret, Rigshospitalet

Lars Østergaard, ledende overlæge, Infektionsmedicinsk Afd. Q, AUH. 

Søren Overgaard, professor, Ortopædkirurgisk afd. O, OUH.

Bente Malling, speciallæge

Ida Donkin, læge

Jeanett Østerby Bauer, overlæge, Psykiatrisk Center København

NYT FORMANDSKAB: Overlæge Susanne Axelsen og professor Anders Perner er ny hhv. formand og næstformand for LVS. – Foto: LVS

Revisorer for LVS

Niels Qvist, professor, overlæge, OUH

Henrik Steen Hansen, overlæge, OUH