Nyhed

Henrik Ullum genvalgt, Ida Donkin nyvalgt

Repræsentantskabet i Lægevidenskabelige Selskaber, LVS, valgte torsdag læge Ida Donkin, 33, til nyt medlem af LVS’ bestyrelse. Hun bliver herved det yngste medlem nogensinde, der indtræder i den daglige ledelse af Lægevidenskabelige Selskaber, der er paraply for 125 videnskabelige selskaber med over 26.000 medlemmer.

Ida Donkin medlem af LVS bestyrelse

LVS’ repræsentantskab genvalgte desuden organisationens formand Henrik Ullum, der er professor på Klinisk immunologisk afdeling, Rigshospitalet. Han tager herved fat på den sidste to års periode af de i alt seks år, som en formand i LVS kan sidde. Sammen med ham genvalgtes også klinikchef Jeanett Bauer, Pskykiatrisk Center Københavns, og Bente Malling, ledende lektor, Center for Medicinsk Uddannelse, Aarhus Universitetshospital.

Nyvalgte Ida Donkin er blevet kendt i offentligheden som lægen, der taler fornuft i strømmen af postfaktuel og ofte tvivlsom information om sygdom og helbredelse i medier og på internettet. Hun er med i styregruppen for ”Læger Formidler”, der er en gruppe læger, der arbejder med information om sundhed og sygdom, der hviler på et lægefagligt grundlag. Hun er fast klummeskribent på Berlingske og bidrager også fast til sundhedsstoffet på Dagbladet Information. Hun er desuden redaktionslæge på det nystartede Sundheds TV.

De mange engagementer i videnskabs- og sundhedsformidling har medført, at Ida Donkin for øjeblikket har orlov fra sin lægegerning, hvor hun ellers var i gang med en introduktionstilling i gynækologi og obstetrik på Nordsjællands Hospital. Hun er kandidat og Ph.d. fra Københavns Universitet og var i 2013 Ph.d. studerende ved Joslin Diabetes Center, Boston, og 2015-17 Postdoc i Novo Nordisk Foundation Center for Basic Metabolic Research på Københavns Universitet. Privat er hun samboende og mor til to små piger, Ellen og Eva.