Nyhed

Løfterig aftale om efteruddannelse i Region Hovedstaden

Afdelingsledelser skal godkende lægers deltagelse i industrikurser. Deltagelse i advisory boards skal gokendels på ledelsesniveau. En god aftale, siger LVS' formand Henrik Ullum

Danske Regioner og Lægemiddelindustriforeningen har indgået en aftale om vilkårene for lægers deltagelse i industribetalt efteruddannelse, der gælder for hospitalsansatte læger i Region Hovedstaden.

Den betyder bl.a., at afdelingsledelserne for fremtiden skal udvælge og godkende sundhedspersoner, der skal deltage i efteruddannelsesaktiviteter, der er finansieret af lægemiddelindustrien. Når det gælder deltagelse i advisory boards, skal læger have en godkendelse på ledelsesniveau.

-Vi er i LVS meget glade for denne første konkrete udmøntning af den udmelding, der er kommet fra Danske Regioner, om sundhedspersoners efteruddannelse og samarbejde med medicinalindustrien, siger Henrik Ullum, formand for LVS.  

-Aftalen sikrer, at samarbejdet foregår på en måde, der samlet set gavner sundhedsvæsenet mest muligt. Samtidig fastholdes den dialog mellem klinik og industri, der er nødvendig for at udvikle og implementere nye behandlinger i sundhedsvæsenet. Vi har i forvejen nogle af de mest transparente regler i verden. Dette giver yderligere tranparens, og det er godt, siger Henrik Ullum.