Nyhed

Workshop: Hvad skal vi undgå at gøre i sundhedsvæsenet?

Mandag 5. december 2022 bliver en særlig dag. Her inviteres de 39 specialebærende selskaber i LVS til at komme med hver 5-10 bud på unødvendige undersøgelser, behandlinger og procedurer i sundhedsvæsenet. 

Workshoppen er led i den #hverdagsrevolution, som LVS foreslår gennemført i det danske sundhedsvæsen for at skabe albuerum til at sikre kvaliteten. OECD peger i en rapport på, at der er et stort potentiale i at kaste et granskende sundhedsfagligt blik på eksisterende behandlinger i den vestlige verdens sundhedsvæsner. LVS mener, at det også gælder det danske.

Mødet foregår som et webinar på Zoom og rummer både oplæg, arbejde i break out-rooms og fælles diskussion.

»I bedste fald får vi op mod 400 forslag til aktiviteter, som kan fjernes, men mindre kan også gøre det. Et forbillede er Choosing Wisely, Canada, som har samlet over 600 anbefalinger. Ganske vist over en lang årrække, men nu er vi godt i gang i Danmark,« siger overlæge Susanne Axelsen, formand for LVS, med henvisning til Vælg Klogt-organisationen, som blev etableret for et par år siden og indtil videre har fremsat 10 anbefalinger. Susanne Axelsen er leder af Vælg Klogt.

»LVS’ medlemmer er dem, der har fingeren på pulsen inden for de forskellige behandlingsområder. Det er derfor også deres viden og engagement, der kan sætte ekstra skub i retningen af kloge valg i sundhedsvæsnet,« siger Susanne Axelsen.

Selskabernes forslag bliver givet videre til Vælg Klogt, som vil arbejde med dem efter organisationens etablerede metoder. 

Der er gået invitationer ud til de enkelte lægevidenskabelige selskaber, som kan tilmelde hver en-to personer til workshoppen. Tilmelding kan ske senest 21. november til sekretariatschef Marie Pinholt Krabbe på mpk@dadl.dk

Program

Kl. 15.30 – 18.00

Velkomst og introduktion
v/ formand Susanne Axelsen

Status for Vælg Klogt 
v/ formand og leder af Vælg Klogt Susanne Axelsen

Arbejde i break-out rooms
v/ de specialebærende selskaber

Hvordan har vi i vores speciale håndteret arbejdet med forslagene? Hvad har været svært? Hvad har været ligetil? Hvordan tænker vi , at arbejdet på tværs af specialerne bedst kan foregå?

DSOG-oplæg: Hvordan har vi arbejdet med Vælg Klogt i vores speciale?

Samarbejdet på tværs af specialerne? Hvordan gør vi?

Bred drøftelse, der vil munde ud i et papir fra LVS som hjælp til det videre arbejde i de specialebærende selskaber

Tak for i dag – hvad gør LVS nu
v/ formand Susanne Axelsen


 

FAKTA

Vælg Klogt er etableret af Lægevidenskabelige Selskaber, LVS, og Danske Patienter, og drives med støtte fra Danske Regioner. Vælg Klogt ledes af overlæge Susanne Axelsen, formand for Lægevidenskabelige Selskaber, LVS.

FAKTA

LVS har identificeret fire indsatsområder, som vi mener vil kunne bidrage til at forbedre patientbehandlingen og samtidig fordele ressourcerne mere retfærdigt. Og resultaterne vil komme relativt hurtigt. Læs de fire forslag:

Lad os teste hverdagen og rydde op i sundhedsvæsenet

LVS foreslår, at platformsforsøg udbredes som en hurtigere og billigere måde at teste hverdagens aktiviteter i sundhedsvæsenet. Læs mere:

Platformsforsøg er en sikker vej til sikker kvalitet