Nyhed

Et klart nej fra lægerne til dansk certificering

Retten var sat på LVS' årsmøde 27. januar, og emnet var for eller imod indførelse af certificering af danske lægers efteruddannelse.

For certificering advokerede klinikchef Henrik Sillesen, Rigshospitalet, og imod talte Mads Skipper, formand for Lægeforeningens udvalg for Forskning og Uddannelse.

Der blev ført seks vidner med forskellige holdninger og fra forskellige dele af uddannelses- og sundhedsvæsenet. Med til at træffe afgørelsen var tre domsmænd, der alle var læger.

Dommerne var ikke enige, men havde et flertal imod. Derimod var nævningene (plenum) massivt imod med en faktor 1:6, og det var både før og efter retshandlingen havde førte argumenter for og imod til torvs.

Forløbet af hele LVS' årsmøde, der havde overskriften "Den dygtige læge", og også retsforhandlingen afdækkede dog, at der også langt ind i lægekredse er et ønske om en opstramning omkring efteruddannelsen, så det i højere grad bliver muligt at opfange "bad apples", eventuelt bygget op omkring MUS samtalerne og eventuelt med elementer fra det engelske Appraisal system, som blev præsenteret på Årsmødet.

Det vil nu blive drøftet i LVS' bestyrelse, hvordan en proces omkring efteruddannelsen kan startes op.