Nyhed

To nye anbefalinger fra Vælg Klogt om medicinafhentning og antibiotika

Organisationen Vælg Klogt har netop lanceret to nye anbefalinger, som skal bidrage til at minimere unødvendig behandling i det danske sundhedsvæsen. Vælg Klogt drives af Lægevidenskabelige Selskaber, LVS, og Danske Patienter med LVS-formand Susanne Axelsen som leder, og de nye anbefalinger handler om medicinafhentning og brug af antibiotika:

Medicinafhentning: Undgå, at patienter skal møde fysisk op på den behandlende enhed for at hente vederlagsfri medicin, når hverken patient eller behandler ser et behov for fremmøde.

Antibiotika til øvre luftvejsinfektioner: Undgå at give antibiotika til øvre luftvejsinfektioner såsom bihule-, mellemøre- og halsbetændelse, når der ikke er klare tegn på bakteriel infektion.

Anbefalingerne er den femte og sjette i rækken af i alt 10 anbefalinger. Se tidligere og kommende anbefalinger her.  

Medicin bør kunne hentes tættere på egen bopæl

Med Vælg Klogts nye anbefaling for medicinafhentning bør patienter fremover kunne hente medicinen tættere på egen bopæl, f.eks. på apoteket eller i særlige medicinbokse. Det gælder for alle patienter, hvor hverken behandler eller patient ser behov for en konsultation i forbindelse med medicinafhentningen, eller hvor konsultationen kan foregå telefonisk.

Læs mere om anbefalingen her.

Antibiotika med omtanke kræver kommunikationsindsats

Selvom der i flere år har været fokus på overforbrug af antibiotika, ligger Danmark fortsat højt, når man sammenligner med eksempelvis Sverige. 

Vælg Klogts nye anbefaling om antibiotika handler specifikt om øvre luftveje – det vil sige bihule-, mellemøre- og halsbetændelse, som oftest forårsages af virus. Her har antibiotika ingen effekt og derfor bør det ikke udskrives til patienten.

På en workshop i foråret samlede Vælg Klogt faglige eksperter og patientrepræsentanter, som var med til at formulere anbefalingen. Her blev det nævnt flere gange, at der mangler målrettet kommunikation til både læger og borgere om, hvornår antibiotika ikke kan bruges, og at man gerne må stoppe med at tage medicinen før tid, hvis man bliver rask .

Læs mere om anbefalingen og baggrunden her.

Vælg Klogt tilbyde hjælp til implementering

Når en anbefaling bliver lanceret, vil Vælg Klogt komme med tilbud hjælp til implementering. En forankring kan ske på mange måder, for eksempel ved at:

  • Nye anbefalinger diskuteres på afdelingsmøder og fælles faglige møder.
  • Det undersøges om anbefalingerne allerede er en del af udviklingsarbejde både på regionalt og kommunalt niveau, afdelings- eller hospitalsniveau eller via praksiskonsulenter.
  • Man diskuterer om der er løsningsforslag i opsamlingen til anbefalingen, der nemt kan implementeres.
  • Man deltager på Vælg Klogts workshopforløb og får redskaber og gode råd til at starte en konkret proces op.

For hver anbefaling vil Vælg Klogt stille konkrete værktøjer og materialer til rådighed her på sin hjemmeside. Værktøjer og materialer vil blive tilgængelige efterhånden som anbefalinger bliver testet og implementeret på landets hospitaler, i kommuner og i almen praksis mv., og vil derfor være eksempler andre har haft succes med.