Nyhed

LVS i medierne: Årsmøde var tour de force i ulighed i sundhed

UGESKRIFTET: Lægevidenskabelige Selskabers årsmøde om ulighed blev bl..a. dækket af Jens Nielsen fra Ugeskrift for Læger, og i sin reportage beskriver han det tætte program som »en tour de force gennem den ulighed i sundhed, der måske nok ikke er skabt af sundhedsvæsenet, men som heller ikke bliver nedbrudt ved patientens møde med det.«

Jens Nielsen refererer et udvalg af de femten oplægsholdere og afslutter med paneldebatten, hvor deltagerne til sidst blev bedt om at give deres bud på ét greb, der kan være med til at mindske uligheden i sundhed. 

»De seks bud til at gå hjem på lød: 1) Reducér spildet og brug pengene på de patienter, der har størst behov, 2) sørg for flere almenmedicinere i hele landet, 3) en markant større forebyggelsesindsats, 4) bedste inddragelse af patienter og pårørende, 5) flere sundhedsindsatser tættere på borgerne og 6) flere behandlingsmuligheder og sengepladser i psykiatrien.«

Ugeskrift for Læger: Mange veje til mindre ulighed

Læs også LVS’ egen artikel om årsmødet her.