Nyhed

Danskerne fortjener et stærkt behandlingsråd

Et behandlingsråd er blandt de få konkrete ting på sundhedsområdet, som den nye regering har lovet i sit forståelsespapir. Det ser vi frem til i de faglige miljøer, skriver LVS' formand Henrik Ullum i dette indlæg, der også har været bragt i Dagens Medicin. Et behandlingsråd vil være en del af overlevelsesstrategien for fremtidens danske sundhedsvæsen, men tænk jer nu godt om. Der er mange modeller, når vi ser os om i verden, og en simpel udvidelse af Medicinrådet er ikke svaret. Det har det offentliges analysecentrer VIVE allerede påpeget. Danskerne fortjener en robust model, og det er politikerne selv, som får mest brug for den rådgivning, som et toptunet behandlingsråd kan levere.

Foto: Cathrine Kjærø, VIVE

Et behandlingsråd skal hjælpe med at vurdere værdien af de behandlinger, der kommer ud af fremtidens mange nye teknologier, herunder de mange nye lægemidler, der kommer ud fra laboratorierne som personlig medicin. Et behandlingsråd skal også, hvis vores politikere er kloge, have til opgave at sammenligne og vurdere nuværende behandlinger. Hvad virker bedst? Er nogle af de behandlinger, vi giver rutinemæssigt, forældede eller overflødige? Er det pengene værd? Vi har at gøre med den største udgiftspost på det danske statsbudget overhovedet. Hvordan får vi mest sundhed for de mange penge?

Vi bruger årligt over 50 mia. kroner i sundhedsvæsenet til såkaldt forbrug, men vi bruger næsten ingenting på at kontrollere kvaliteten

Vi bruger årligt i det danske sundhedsvæsen over 50 milliarder kroner på såkaldt ”forbrug under behandlingen”. Det vil sige til medicin, tamponer, rent sengetøj, scanninger, kanyler og meget, meget andet. Vi bruger næsten ingen penge på at kontrollere, om denne enorme investering giver et ordentligt afkast i form af god kvalitet og mest mulig sundhed for pengene. Det er ikke klogt. Derfor har vi brug for et behandlingsråd, der kan gabe over en række opgaver og har kræfterne til at løse dem.

LVS har sammen med Danske Patienter foreslået en model, hvor behandlingsrådet er en paraply for en række aktiviteter. Medicinrådet, som allerede er etableret, bør være en del af et samlet større behandlingsråd. Der er dog brug for parallelle råd, f.eks. til at se på det diagnostiske område, nye kirurgiske teknikker og alt inden for digital beslutningsstøtte.

Vi står midt i en digital revolution, der vil vende op og ned på alt, der foregår i sundhedsvæsenet. Politikerne har brug for et "testcenter".

I det hele taget er der en række områder, hvor nye teknologier har potentiale til afgørende forbedringer af sundhedsvæsenet, men også til at drive udgifter voldsomt i vejret. Vi står midt i en digital revolution på sundhedsområdet, der vil vende op og ned på det, der foregår i sundhedsvæsenet, og politikerne har brug for et ”testcenter”, der kan vurdere værdien af den syndflod af tilbud, der vil vælte ind over os.

Behandlingsrådet skal have en selvstændig bestyrelse sammensat af personer med forskellige faglige kompetencer, der skal komme med klare og velunderbyggede anbefalinger, som kan indarbejdes i kliniske retningslinjer, og dermed blive styrende for praksis i sundhedsvæsenet. Det er logisk at videreføre Medicinrådet som en af de faste institutioner under en kommende paraply med den nuværende organisation og justeringer af arbejdsgangene, der bygger på erfaringer fra de forløbne ca. to et halvt år.

LVS og Danske Patienter stod sammen om oprettelsen af Medicinrådet. Vi står også sammen om et stærkt behandlingsråd.

Et behandlingsråd med den rette opbygning, ordentlige ressourcer og viden på det højeste niveau kan blive et helt centralt redskab til at hjælpe med at finde de bedste og mest økonomiske behandlinger i fremtiden. LVS og Danske Patienter, der stod sammen omkring oprettelsen af Medicinrådet, støtter også planen om at etablere en stærk institution, der kan hjælpe politikerne med de prioriteringer, som vi er nødt til at foretage, hvis vi også skal levere behandlinger af høj kvalitet til alle om ti år.

Holdningen har indtil videre været, at så længe det knager, så holder det. Det er ikke klogt.