Fokus på patientinddragelse i forskning i Danmark

Den næste bølge af patientinddragelse gælder forskningsprojekter. I fremtiden vil patienter i højere grad medvirke ved planlægning, gennemførelse og implementering af forskning.

Dette var fokus for to seminarer, som LVS og vidensdelingsprojektet ”Patienten som partner i dansk sundhedsforskning” afholdte i Aarhus den 12. juni og i København den 13. juni 2018. Omkring 130 forskere fra yngre til seniorer deltog i de to seminarer. 

Ved seminarerne blev der stillet skarpt på status for udbredelse af og kendskab til patientinddragelse i forskning i Danmark samt på fronten af udviklingen, som den udspiller sig i England, der har været førende på området siden midten af 1990’erne. Yderligere indlæg og paneldiskussion satte fokus på forskerens behov for mere viden om og støtte omkring, hvorfor man som forsker skal inddrage patienter i sin forskning. Seminarerne viste også, at der fremadrettet er behov for koordination og gensidig læring mellem de forskningsmiljøer, hvor initiativer for patientinddragelse sættes i gang. 

LVS og vidensdelingsprojektet - projektorganisationen ved SDU og Danske Patienter - vil sammen tage initiativ til konkrete forslag til en bred og koordineret implementering i Danmark som ledsages af løbende evaluering og justering. 

Se præsentationerne fra seminarerne herunder: