Nyhed

Cheflæge fra Gødstrup valgt til bestyrelsen i Lægevidenskabelige Selskaber

Dea Kehler blev i går valgt til bestyrelsen i Lægevidenskabelige Selskaber, LVS. Det skete på LVS’ repræsentantskabsmødet, hvor også seks af de hidtidige medlemmer opnåede genvalg.

Dea Kehler

Cheflæge Dea Kehler, 51, er nyt medlem af bestyrelsen i Lægevidenskabelige Selskaber, LVS. – Foto: Nicolai Döllner

Dea Kehler er cheflæge på det nybyggede hospital i Gødstrup og er speciallæge i almen medicin og akutmedicin samt postgraduat klinisk lektor. Hun er uddannelsesansvarlig for overlæger på tværs af Gødstrup, medlem af arbejds- og miljøudvalget i Overlægeforeningen, bestyrelsesmedlem i DASEM og medlem af uddannelsesudvalget under DASEM i Region Midtjylland. Dea Kehler har tidligere siddet i repræsentantskabet for Yngre Læger.

Hun har master i organisation, ledelse og læringsprocesser, en ph.d. i intensivmedicin, og er uddannet diplomorganisationsanalytiker.

Dea Kehler har fået en pris for sin indsats som uddannelsesansvarlig overlæge på regionshospitalet i Randers, og hun arbejder for at skabe bedre arbejdsvilkår såvel på akutafdelingen i Gødstrup som fagpolitisk, fortæller hun i et aktuelt interview i Dagens Medicin:

»I sådan en situation, som vi er i nu, er det sindssygt vigtigt, at du har et positivt mindset,« siger hun til Dagens Medicin. Læs interviewet her

På repræsentskabsmødet var der genvalg til seks bestyrelsesmedlemmer:

Overlæge Susanne Axelsen, formand

Professor Anders Perner, næstformand

Praktiserende læge Anders Beich

Cheflæge Christian Gerdes

Professor Søren Overgaard

Cheflæge Jens Hillingsø