Nyhed

Webinar: LVS' medlemmer bliver udfordret på, hvordan PRO-data kan gøre en forskel

Læger har været vant til at sundhedsdata er noget, der skabes af sundhedsvæsnet som følge af den behandling, patienterne tilbydes og i forskningsprojekter. 

Søren Overgaard

LVS-bestyrelsesmedlem, professor Søren Overgaard, er medlem af PRO-styregruppen. – Foto: Kåre Viemose

Der er imidlertid en større og større bevidsthed om, at data, der genereres af patienterne selv også kan bruges til at forbedre behandlingen både på kort og på længere sigt. 

Den udvikling vil LVS gerne bidrage til, og vi har derfor indgået et samarbejde med PRO-sekretariatet, som er oprettet i regi af Sundhedsdatastyrelsen, som kommer til at involvere LVS’ medlemsselskaber. 

Derfor holder LVS sammen med PRO-sekretariatet et webinar for selskaberne i efteråret 2022, hvor medlemmerne får lejlighed til at udfordre sig selv, PRO-sekretariatet og hinanden på, hvordan PRO-data kan gøre en forskel i den kliniske hverdag. 

PRO-sekretariatet og en PRO-styregruppe kom til verden på baggrund af Økonomiaftalen for 2017 med det formål at udbrede PRO nationalt på tværs af sundhedsvæsenets sektorer. 

LVS-bestyrelsesmedlem professor Søren Overgaard er medlem af styregruppen. 

Se video om organiseringen af det nationale arbejde med PRO-data her.

PRO-data er patientens svar på spørgeskemaer om deres helbredstilstand, som patienten selv udfylder. Svarene kan anvendes i mødet mellem patient og sundhedsprofessionel, f.eks. til beslutningsstøtte eller dialogstøtte, og på tværs af sektorer. Data kan også anvendes til forskning og kvalitetsarbejde.

Læs mere her.

Patienter føler sig hørt 

Udviklingen af nationale PRO-skemaer sker fortrinsvist i kliniske koordinationsgrupper, hvor relevante sundhedsprofessionelle, repræsentanter fra lægevidenskabelige selskaber, databaser og patientforeninger skaber konsensus omkring formål, spørgeområder, anvendelsestidspunkter og algoritmer. 

Sideløbende med arbejdet i de kliniske koordinationsgrupper afholdes patientworkshops for at få patienterne med allerede fra starten. 

Når den kliniske koordinationsgruppe er blevet enige om hvordan skemaet skal se ud, bliver det pilotafprøvet og evalueret På baggrund af evalueringen bliver der rettet til, inden det endelige PRO-skema kan tages i brug.

Resultaterne fra de seneste fire pilotafprøvninger af PRO-skemaer (Hjerterehabilitering, Diabetes, Psoriasis og graviditet) viser at PRO til dialogstøtte i høj grad bidrager til at patienten føler sig hørt, føler at samtalen handler om ”dem” og ligeledes er med til at åbne for svære emner som f.eks. mental trivsel og seksuelle problemer.

Data bygger på:

  • PRO-skemaer der er brugt i over 3.000 samtaler af over 150 sundhedsprofessionelle der efterfølgende har deltaget i evalueringer. 
  • Interviews med ca. 130 patienter der har anvendt PRO-skemaet i samtale med en sundhedsprofessionel.
  • Evalueringsskemaer fra over 700 patienter efter at have brugt PRO-svar aktivt i samtalen med en sundhedsprofessionel.
  • Evalueringsskemaer fra over 800 sundhedsprofessionelle efter at have anvendt skemaerne i samtale med patient.