Nyhed

Problematisk udspil til behandlingsråd

Danske Regioners udspil til et kommende behandlingsråd er langt hen ad vejen ganske fornuftigt, og med den erklærede målsætning om, at det skal medvirke til at skaffe os mere sundhed for pengene, og at vægten skal lægges på faglighed og uafhængighed af det politiske niveau, kunne det være så godt. Men i den nuværende udformning er der ikke sammenhæng mellem indhold og målsætning.

Det er for det første nogle meget korte arme, der er bygget ind i forslagets målsætning om armslængde til politikerne. Der er lagt op til et behandlingsråd med en bestyrelse på 14 medlemmer, hvoraf de to går på omgang efter fagligt behov. De faste pladser er besat således, at Danske Regioner til enhver tid kan sætte sig på et flertal i bestyrelsen. Formanden, udpeget af DRE, har sågar to stemmer i tilfælde af stemmelighed. Nogle meget korte arme.

For det andet, så er der meget elastik i begrebet faglighed. Det skal godt nok være sådan, at det hovedsageligt er læger, udpeget af LVS, der skal have formandsskabet i de faglige ad hoc udvalg, som rådet vil nedsætte, men det kan også være fra andre faggrupper. Det er videre sådan, at der i bestyrelsen kun med sikkerhed vil sidde én læge, nemlig udpeget af LVS. Hvis faglighed betyder lægefaglighed, så må man håbe, at regionerne vil udpege andet end administratorer til de øvrige pladser i bestyrelsen.

Endelig er det en alvorlig mangel, at kommunerne slet ikke er repræsenteret i bestyrelsen, som forslaget foreligger nu. Det er naturligt, at kommunerne ikke er med i Medicinrådet, der udelukkende beskæftiger sig med lægemidler, men det er ulogisk, at de ikke er med i behandlingsrådet, dels fordi det skal beskæftige sig med metoder og udstyr, der rækker langt ind over f.eks. handicapområdet. Derfor har handicaporganisationerne også en plads i rådet. Dels fordi alle verserende versioner af en sundhedsreform betyder udflytning af opgaver til almen praksis og til kommunerne for at styrke det nære og sammenhængende sundhedsvæsen. Kommunerne skal med.

Der er i de kommende måneder høringer og forhandlinger, der forhåbentlig kan rette op på de skævheder, som Danske Regioners i øvrigt fornuftige udspil er født med. Se også LVS' og Danske Patienters fælles udspil om et behandlingsråd: "Et stærkt behandlingsråd", her på siden: