Holdningspapir

Lægers samarbejde med industrien

Det er en integreret del af lægegerningen at samarbejde med den industri, der fremstiller vores nye lægemidler og medicinske udstyr og i øvrigt andre tredjeparter i samfundet. Men det skal ske med fuld åbenhed i forhold til det omgivende samfund:

LVS, Organisationen af Lægevidenskabelige Selskaber, støtter fuld åbenhed om videnskabelig og faglig aktivitet efter regler:

  • der fremmer fortsat udvikling i behandlingen til gavn for patienterne
  • der sikrer dokumentation for samarbejdet med  industrien eller andre samarbejdspartnere


Det er holdningen hos LVS, at lægeløftets ånd og bogstav skal ligge til grund for lægers samarbejde med tredjepart. Min patient først, uden persons anseelse.

Når en patient møder lægen, hvad enten dette sker i almen praksis, på sygehuset eller i privatklinikken, så skal patienten kunne føle sig helt tryg ved, at den behandling, der bliver foreslået, alene sker ud fra hensynet til patienten. Altså ikke farvet af samarbejdsrelationer til producenter eller sælgere af bestemte lægemidler eller medicinsk udstyr, offentlige eller private organisationer eller interessegrupper.
 
Det er samtidig holdningen hos LVS, at samarbejdsrelationer til tredjepart i bred forstand er en naturlig og integreret del af lægegerningen. Samarbejdet mellem den industri, der udvikler og fremstiller vores lægemidler og medicinske udstyr, og den lægestand, der afprøver og sikrer kvaliteten og det økonomiske rationale i nye behandlinger, er nødvendigt og naturligt.
 
Det er på samme måde naturligt, at lægers faglighed bliver efterspurgt i samarbejdet med eksempelvis privathospitaler, forsikringsselskaber og kommuner eller i samarbejdet med medicoindustrien, i advisory boards, redaktioner, patientombud eller lektorater, i komiteer, råd og lignende. Det er udtryk for, at lægegerningen har mange facetter.

For at sikre, at vi over for vores patienter aktivt kan dokumentere vores samarbejdsrelationer, kræver det fuldstændig transparens og åbenhed omkring disse. For at opnå den størst mulige synlighed bør dokumentationen finde sted efter ensartede regler og foregå ét sted, så det er let tilgængeligt både for læger og offentlighed. 
 
Lægevidenskabelige Selskaber december 2017