Nyhed

Medicinsk vagthund mister tænderne

En giftig kombination af manglende ressourcer til at aflønne eksperter og strammede krav til habilitet er ved at pille tænderne ud på det medicinråd, som siden nytår har haft til opgave at vurdere og godkende nye lægemidler til danskerne og sikre, at de er pengene værd. Medicinrådet kan ikke skaffe de lægelige eksperter, der skal vurdere bl.a. ny kræftmedicin.

Medicinrådet blev etableret på basis af, at fagligheden skulle veje tungt i vurderingen af, om nye og ofte meget kostbare lægemidler er så meget bedre end eksisterende, der tilbydes danske patienter, og derfor kan siges at give mere sundhed for pengene. Medicinrådet har derfor tre lægelige medlemmer, udpeget af Lægevidenskabelige Selskaber, LVS. Rådet har desuden en række fagudvalg, bemandet med lægelige eksperter fra de respektive specialer, der fungerer som rådgivere for Rådet.

Medicinrådet, der har et helt overvejende flertal af medlemmer fra Danske Regioner, blev imidlertid etableret uden budget til at aflønne eksperter og på en forståelse om, at lægerne brugte deres fritid på opgaven. Det har imidlertid vist sig, at arbejdsmængden er helt ude af proportioner med, hvad der kan forventes af frivilligt arbejde. Samtidig har man efter Medicinrådet blev etableret strammet kravene til lægernes habilitet. Den stramning og usikkerhed om reglerne har fanget lægerne i en catch 22, der er ved at ødelægge arbejdet i Rådet.

- Vi er helt indforståede med, at der skal være særlige krav til læger, der rådgiver om nye lægemidler. De skal være helt ”rene” i forhold til de virksomheder, der fremstiller lægemidlerne, siger Henrik Ullum, formand for LVS. Men meget store dele af lægernes efteruddannelse bliver finansieret af virksomhederne, eksempelvis i form af kongresser og kurser, fordi det offentlige ikke vil betale, og i Medicinrådet må man ikke have været i nærheden af noget industrielt de sidste to år. Det betyder, at man som læge fagligt kan miste flyvehøjde, mens man arbejder for Medicinrådet. Dette kombineret med, at man skal bruge sin fritid på opgaven betyder, at flere og flere læger melder fra.

Konkret betyder det, at man for øjeblikket ikke kan skaffe onkologer, altså kræftlæger, til den nødvendige rådgivning. I foråret betød det, at samtlige medlemmer af fagudvalget for reumatologi under Medicinrådet forlod arbejdet i protest over vilkårene, og der har også været problemer i andre specialer.

- Medicinrådet og Danske Regioner er nødt til at reagere på denne udvikling, inden Medicinrådet totalt mister sit bid, siger Henrik Ullum. Rådets arbejdsform har sat vores medlemmer i en håbløs situation, og den ekspertise, som efterspørges, findes altså ikke andre steder. Vi kan ikke sætte en djøffer ind her, fordi den faglige viden kun findes ét sted, nemlig hos lægerne.

-Vi er stærke tilhængere af Medicinrådet og den opgave, som løses her, men den nuværende organisering er håbløs, siger Henrik Ullum.

Yderligere Henrik Ullum på mob.: 40 17 98 32