LVS: Vi skal værne om sundhedspersoners retssikkerhed

Lægevidenskabelige Selskaber har netop udsendt sit høringssvar til epidemiloven og selskabets nyvalgte formand, overlæge Susanne Axelsen, er klar i mælet:

»LVS er særdeles kritisk over for de meget udtalte magtbeføjelser, der lægges hos sundheds- og ældreministeren. Vi finder, at det ville være meget bedre, at en regering søger opbakning til omfattende indgreb hos Folketinget ved fremtidige store sundhedskriser. Det er af afgørende betydning, at der værnes om befolkningens tillid til magthaverne og til sundhedsvæsenet på den lange bane. Den må ikke sættes over styr,« siger hun.

LVS tilslutter sig desuden koret af stemmer, der er bekymrede for sundhedspersoners retssikkerhed i forbindelse med de foreslåede mulige tvangsindgreb over for borgere.

»Det må gøres ganske klart, hvor ansvaret ligger, og at det ikke er acceptabelt, at der skal kunne sanktioneres imod dem som følge af de foreslåede regler. Det er hverken sundhedspersoner eller patienterne tjent med,« siger Susanne Axelsen.

Høringssvaret fra LVS kan ses i en boks i tilknytning til denne tekst.

»Det må gøres ganske klart, hvor ansvaret ligger, og at det ikke er acceptabelt, at der skal kunne sanktioneres imod sundhedspersoner som følge af de foreslåede regler,« siger Susanne Axelsen. – Foto: Kåre Viemose