Nyhed

LVS i medierne: Massiv kritik af udflytning af studiepladser

ALTINGET: Et bredt politisk vedtog i juni en aftale om udflytning af videregående uddannelser fra de større byer, og aftalen vakte en del kritik, bl.a. fra Lægevidenskabelige Selskaber, LVS.

»Så er Danmark altså heller ikke større – der er faktisk ikke ret langt IND til universiteterne,« siger Susanne Axelsen, formand for Lægenvidenskabelige Selskaber, LVS. – Foto: Kåre Viemose

Formand Susanne Axelsen syntes, at der manglede faglige argumenter for at udflytte tandlæge, dyrlæge og lægeuddannelser, og sagde til Altinget:

»Vi savner en ordentlig faglig begrundelse. Hvad er egentlig de lægefaglige argumenter for at flytte uddannelsespladser ud? Det er helt afgørende at sikre de stærke faglige miljøer, som det har taget enormt lang tid at bygge op og som er sårbare og nemt risikerer at blive udvandet. Og så er Danmark altså heller ikke større – der er faktisk ikke ret langt IND til universiteterne.«

Altinget: Bredt flertal indgår aftale: Dropper krav om 10 procent færre studiepladser i de større byer