1964-2022

Carsten Obel

Carsten Lyng Obel. – Foto: Kåre Viemose

MINDEORD

Carsten Lyng Obel er død i en alt for ung alder, blot 57 år.

Det er kun femten måneder siden, at Carsten sagde ja til at træde ind i bestyrelsen for LVS, og på denne korte tid har vi lært ham at kende som et varmt, nærværende, samvittighedsfuldt og ualmindeligt godt begavet menneske. 

Carsten gik med stor nysgerrighed uforbeholdent ind i bestyrelsen, hvor han generøst delte ud af sin store viden og bidrog originalt på tværs af indimellem komplekse diskussioner. Ofte med udsyn til det internationale miljø, som han var en del af med tilknytning til bl.a. Sussex University og Beijing University.

Særligt inspirerende var hans sociale fokus.

Det så man ikke mindst i arbejdet som professor på Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet, hvor børn og unges trivsel var omdrejningspunktet, og hvor hans forskning kom de udsatte børn til gavn. Blandt mange bedrifter kan nævnes en stor indsats ved etableringen af den nordiske børnedatabase med data på flere end syv mio. børn, spørgeskemaet SDQ som måler mentale helbredsproblemer hos børn og unge, og den interaktive epidemiologiske webplatform børnungeliv.dk.

Et godt eksempel på hans indsigt kunne man læse i et stort interview i JyllandsPosten i oktober, hvor han begavet analyserer it-teknologiens stærke påvirkning af børn og unge på godt og ondt. Et andet eksempel så vi i januar, hvor han for Folketingets sundhedsudvalg engageret fremlagde mulige veje til at forbedre børn og unges trivsel. Det skete i en høring forud for psykiatriens 10 års plan.

En anden stor hjertesag for Carsten var ideen om at skabe en andelsbevægelse, hvor danskerne ejer egne data og selv deler dem. Et komplekst og avanceret projekt, som han netop har hjulpet frem til en stor bevilling fra Innovationsfonden.

Carsten løftede med stor loyalitet opgaver for LVS og repræsenterede organisationen i relation til Danish Life Science Cluster, som søger at skabe dynamik mellem offentlige og private sundhedsaktører. Han sad også i Behandlingsrådet og bidrog i Vidensråd for Forebyggelse bl.a. til rapporten Børn og Unges Mentale Sundhed fra 2020.

Vi har mistet et intenst, originalt og dedikeret menneske. De varmeste tanker går til Carstens familie.

Æret være hans minde.

Susanne Axelsen
Formand
Lægevidenskabelige Selskaber, LVS

Mindeord Altinget
Mindeord Aarhus Universitet, Institut for Folkesundhed
Mindeord Ugeskrift for Læger