Nyhed

Nyt initiativ gør klar til at pege på unødvendig behandling

LVS, Danske Patienter og Danske Regioner lancerer i fællesskab et dansk vælg klogt projekt, der skal finde og forhåbentlig eliminere procedurer, tests og behandlinger i sundhedsvæsenet, der er overflødige eller ligefrem skadelige for patienterne. Danske Regioner betaler, LVS leder, og Danske Patienter har formandsskabet i projektet, der skal løbe over tre år. Udenlandske erfaringer tyder på, at så meget som hver femte handling i sundhedsvæsenet er meningsløs, og det kan flytte betydelige ressourcer til områder, hvor der i dag mangler penge.

Da Rådhusklokkerne bimlede Danmark ind i år 2020, tog sundhedsvæsenet et nyt skridt på vejen mod at få udryddet procedurer, tests eller undersøgelser, som er overflødige eller decideret skadelige for patienterne.

Da begyndte Vælg Klogt nemlig sin tilværelse. Initiativet skal sammen med patienter og sundhedsprofessionelle pege på de steder, hvor der er uhensigtsmæssige arbejdsgange, eller hvor patienter bliver udsat for unødvendige undersøgelser.

På baggrund af erfaringer fra lignende projekter i udlandet anslås det, at op imod 20 procent af det, der foregår i sundhedsvæsenet, er overflødigt eller direkte skadeligt for patienterne.

 • Flere patientgrupper oplever at blive udsat for den samme undersøgelse flere gange – for eksempel at få taget den samme blodprøve flere steder i sundhedsvæsenet. Og det er blot ét eksempel på noget, man godt kunne ændre, siger direktør Morten Freil fra Danske Patienter og understreger, at der ikke er tale om en spareøvelse:
   
 • Sundhedsvæsenet skal arbejde klogere, og de ressourcer, man måske sparer ved at fjerne overflødige undersøgelser, skal bruges et andet sted i sundhedsvæsenet, hvor man omvendt mangler ressourcer.

Hvor man vælger at begynde arbejdet i Vælg Klogt ligger endnu ikke fast, men det er planen at udvælge tre til fire områder i løbet af foråret, der skal have et særligt fokus.

 • Vi skal have en åben proces, hvor både patienter og sundhedsprofessionelle byder ind med mulige områder, vi skal se nærmere på, og det vil selvfølgelig tage lidt tid, understreger lederen af det nye sekretariat i Vælg Klogt, næstformand i Lægevidenskabelige Selskaber, Susanne Axelsen.


Et unikt samarbejde

Vælg Klogt er en unik dansk udgave af Choosing Wisely-projekterne, som har bredt sig til flere end 20 lande fra USA, hvor det for første gang blev lanceret i 2012.

Alle Choosing Wisely-projekter er hidtil startet op og ledet udelukkende af læger, men i Danmark er indsatsen formuleret og styret i et samarbejde mellem både patienter og læger gennem organisationerne Danske Patienter og Lægevidenskabelige Selskaber.

Og det er et klogt valg, mener Susanne Axelsen:

 • Man har mødt store udfordringer i udlandet, fordi man ikke har haft patientperspektivet med fra begyndelsen – og det er en af de ting, vi gør anderledes i Danmark. Når det er sagt, så kan vi selvfølgelig drage nytte af meget af den viden og de erfaringer, man har gjort sig i andre lande – og derfor begynder vi også et helt andet sted end udlandet og kan formentligt komme hurtigere fra start.

Ledelsen af Vælg Klogt er netop nu ved at rekruttere de medarbejdere, der skal udgøre sekretariatet, og derfor vil man først i foråret være klar til at gå i gang med det reelle arbejde.

Vælg Klogt er i første omgang finansieret for en tre-årig periode med 8,5 millioner kroner fra Danske Regioner.


Fakta om Vælg Klogt:

 • Styregruppen er sammensat af to repræsentanter fra Danske Patienter, to fra Lægevidenskabelige Selskaber og to fra Danske Regioner.
 • Danske Patienter har formandsrollen i styregruppen, der bliver varetaget af direktør Anne Kaltoft fra Hjerteforeningen.
 • Sekretariatet placeres som en selvstændig enhed i Aarhus ved regionernes kliniske kvalitetsudviklingsprogram, RKKP, og Danish Comprehensive Cancer Center, DCCC.
 • Sekretariatet ledes af næstformand Susanne Axelsen fra Lægevidenskabelige Selskaber og vil bestå af fire medarbejdere.
 • Danske Patienter varetager kommunikationsindsatsen.

 

Kontakt:

For yderligere kommentarer kontakt Vælg Klogt via telefon 42 42 93 93.