Nyhed

Tiden er inde til en ny speciallægekommission

LVS mener, at tiden er inde til at nedsætte en ny speciallægekommission, der kan foretage en grundig vurdering af lægers videreuddannelse, specialestruktur, uddannelsens indhold, sammensætning og gennemførelse og også se på nye karriereveje samt fleksibilitet i uddannelsen. Det konkluderer LVS i et nyt politikpapir om lægers uddannelse.

LVS peger bl.a. på behovet for at justere lægeuddannelsen i takt med de hastige ændringer, der finder sted i samfundet. Ikke mindst den faglige og teknologiske udvikling og digitaliseringen, som i disse år ruller ind over sundhedsvæsenet, der er bemandet med personale, der slet ikke er uddannet i de nye datadrevne behandlinger og behovet for at vejlede patienterne.

I uddannelsespapiret slår LVS også fast, at alle læger skal have mulighed for at opnå speciallægeuddannelse og relevant efteruddannelse. Der skal tilvejebringes tilstrækkelige økonomiske ressourcer til etablering af det nødvendige antal uddannelsesstillinger, herunder uddannelsesstillinger i nye specialer, samt nødvendige midler til efteruddannelse.

Se hele udspillet om lægers uddannelse her: