Nyhed

30 års indsats for hjerterne

Professor Hans Erik Bøtker, Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet, fik på LVS' årsmøde den store pris, Marie og August Krogh Prisen, på 1,5 mio. kroner, hvor 250.000 er personligt og 1.250.000 kroner er til forskning. Prisen uddeles af Novo Nordisk Fonden efter indstilling fra bestyrelsen i Lægevidenskabelige Selskaber og er en af de fornemste forskerpriser, der uddeles i Danmark:

Marie og August Krogh Prisen 2018

LVS formand Henrik Ullum, professor Han Erik Bøtker og direktør Birgitte Nauntofte, Novo Nordisk Fonden.

Hans Erik Bøtker fik prisen for sin livslange, imponerende indsats for forskningen i og helbredelsen af hjertesygdomme i det danske sundhedsvæsen og samarbejde med udenlandske eksperter.

Hans Erik Bøtker, 61, er cand.med. fra Aarhus Universitet i 1983, ph.d. i 1995 og dr.med. i 2000. Han er speciallæge i kardiologi (1999), intern medicin (1999). Siden 2001 overlæge ved Hjertemedicinsk afd. B, Aarhus Universitetshospital, Skejby, 2007-2011 klinisk professor i klinisk og eksperimentel kardioprotektion ved Aarhus Universitet og siden 2012 lærestolsprofessor samme sted. I 1996-7 gæsteprofessor ved University of Texas, Houston Medical School.

Hans Erik Bøtker startede allerede sin forskningskarriere inden kandidateksamen og har siden haft en meget omfattende forskningsaktivitet samt en meget stor aktivitet som forskningsvejleder. Hans forskningsaktivitet har hovedsageligt været indenfor iskæmisk hjertesygdom, altså forsnævringen af de blodkar, der forsyner hjertet. Forskningsaktiviteterne har været centreret omkring fire hovedområder:

1. Hjertemusklens metabolisme, 2. Vaskulære metaboliske abnormiteter hos patienter med angina pectoris men med normale kranspulsårer, såkaldt mikrovaskulær angina, 3. Skademekanismer i forbindelse med akut myokardieinfarkt eller akut koronarsyndrom og særligt beskyttende mekanismer i forbindelse med myokardieiskæmi, såkaldt kardioprotektion, 4. Andre aspekter end for iskæmisk hjertesygdom, herunder billeddannende modaliteter, hjerteinsufficiens, stentbehandling etc.

Hans Erik Bøtker har offentliggjort en lang række artikler om metaboliske mekanismer, herunder også forskellige billeddannende modaliteter som PET-skanning og SPECT-skanning, og han har i den forbindelse udviklet en matematisk model for kvantitering af hjertets glukoseoptagelse. Senest har HEB i samarbejde med MR-centret taget initiativ til etablering af hyperpolariseret MR til non invasiv kvantitering af specifikke elementer af hjertets metabolisme under iskæmi og reperfusion samt ved hjertesvigt.

Den metaboliske forskning førte til, at HEB begyndte at interessere sig for patienter med angina pectoris med normale kranspulsårer. Dette førte i 2000 til disputatsen “Vascular and metabolic abnormalities in patients with angina pectoris and normal coronary angiograms" og talrige originale peer reviewed artikler samt hele 9 bogkapitler om området og mange internationale samarbejdsrelationer.

Hans Erik Bøtker har de seneste år forsket inden for såkaldt reperfusionsmekanismer og kardioprotektionsmekanismer i forbindelse med iskæmisk hjertesygdom. Det har bl.a.ført til et omfattende internationalt netværk af forskningssamarbejder. HEB har dels været associated professor ved University of Texas, Houston Medical School, men har også gennem sit forskningsarbejde været medlem af forskergruppen omkring prekonditionering, som er et internationalt forskningssamarbejde med partnere fra Oxford og Toronto. Dette har ført til en række internationalt ansete publikationer i bl.a. Lancet.

Alt i alt har HEB en publikationsrække, som andrager over 386 numre med originale per reviewed artikler i de førende medicinske tidsskrifter. Der er således ingen tvivl om, at HEB har ydet og yder en anerkendt og betydelig forskningsindsats indenfor flere meget vigtige områder af kardiologien og har en meget stor vejledererfaring, herunder forfatterskaber i 20 bogkapitler og undervisningserfaring, som gør ham til en særdeles værdifuld og aktiv videnskabsmand.