Nyhed

Kom tilbage i kvalitetskampen, kære kolleger

I et indlæg i Ugeskrift for Læger opfordrer LVS lægerne til at komme tilbage i det kvalitetsarbejde, som mange har forladt på grund af frustrationer med den nuværende indsats. For mange har det ikke klinisk relevans, og det har fået andre faggrupper til at rykke ind i det tomrum, som lægerne har efterladt. Men det er nye tider og tid til at komme tilbage siger LVS.

Meningsfyldt kvalitetsarbejde er i mange tilfælde blevet afløst af et dokumentationshelvede

Vi er nødt til at gøre noget for at ændre den kultur i sundhedsvæsenet og den lovgivning, hvor der konsekvent bliver skelnet mellem kvalitetsudvikling og forskning. Det er en kunstig skelnen, som er blevet os påtvunget af faggrupper, der ikke har indsigt i, hvad der foregår i klinikken. Der findes ikke læger, der ikke er interesseret i at følge op på, hvordan deres patienter har det og at bruge deres data til forskning, der kan skabe bedre behandlinger. Derfor er det kunstigt, at vi i de elektroniske patientjournaler opsamler data, der må bruges til kvalitetssikring, men ikke til forskning. Forskning og kvalitetsudvikling er ikke adskilte ting, de må samles.

Vi har også brug for et ændret syn på data. Der er ikke fine og mindre fine data. I forskningssammenhæng er kvalitetsdata lige så vigtige som -omics og prodata. Vi mangler en professionalisering af kvalitetsområdet på lægesiden, der ligner den, vi har fået på uddannelsesområdet. Vi mangler mulighed for, at fastansatte læger kan forske i f.eks. klinisk relevante effektmål. Vi har simpelthen brug for at læger kommer ind i kampen og deltager i at nedbryde de fastlåste positioner og forældede forestillinger om forskning og kvalitetsudvikling.

Se hele indlægget i Ugeskrift for Læger her: