Nyhed

LVS: Patientansvarlige teams skal sikre sammenhæng

Med 21 sundhedsklynger og 20 nærhospitaler er det nye danmarkskort for sundhedsvæsenet kridtet op. Men ét er rammerne, noget andet indholdet, og den helt store opgave er fortsat at skabe sammenhæng. Den patientansvarlige læge skal tænkes bredere for at sikre patienten en tryg og overskuelig rejse fra kommune over nærhospital til hospitalet og retur.

Susanne Axelsen

De usikre forbindelseslinjer i sundhedsvæsenet er en alvorlig udfordring for patientsikkerheden og behandlingsresultaterne, for patienternes tryghed og overskud til at leve livet på trods af sygdom, og for personalet, der udtrættes, siger Susanne Axelsen, formand for Lægevidenskabelige Selskaber, LVS. – Foto: Kåre Viemose

Derfor foreslår Lægevidenskabelige Selskaber, LVS, at der indføres patientansvarlige teams. 

Sundhedsvæsenet har store udfordringer med at sikre patientforløb, hvor patienten ikke falder ned gennem revnerne i forbindelseslinjerne i sundhedssektoren. Kronisk syge, multisyge og ældre oplever for mange tab af information og for mange behandlingssvigt undervejs i trekantsruten mellem kommune, almen praksis og hospital, og for mange genindlæggelser. 

»Det er en alvorlig udfordring for patientsikkerheden og behandlingsresultaterne, for patienternes tryghed og overskud til at leve livet på trods af sygdom, og for personalet, der udtrættes,« siger Susanne Axelsen, formand for Lægevidenskabelige Selskaber, LVS.

En markant årsag er for lidt tværfaglig og tværsektoriel kommunikation. Dette skal det patientansvarlige team råde bod på.

Der skal tænkes bredere for at sikre patienten en tryg og overskuelig rejse fra kommune over nærhospital til hospitalet og retur. Én læge kan ikke forventes at løfte hele den store koordineringsopgave alene i forhold til kommunerne.

Det patientansvarlige team har medlemmer på hospitalet og i patientens kommune, og det  inkluderer kommunikation med den praktiserende læge. Teamet består af læge(-er), plejepersonale og andre relevante sundhedspersoner.  Teamet sammensættes efter den enkelte patients behov. Antallet vil variere fra patient til patient.

Et patientansvarligt team som supplement til den patientansvarlige læge sikrer, at sundhedspersonalet i kommunerne altid kan træffe en kollega på hospitalet, som kender patientens forløb og som kan tage stilling til problemet og rådgive sin kollega i kommunen. 

Det er nødvendigt at knytte bånd mellem alle led i patientens forløb. Derfor foreslår LVS også, at der laves et elektronisk informationskort, der følger patienten, og som indeholder kontaktinformation på det patientansvarlige team og på relevante medarbejdere i kommunen, sådan at alle sundhedspersoner omkring patienten altid ved, hvem de kan kontakte, når behovet opstår.

Informationskortet kunne f.eks. inkorporeres i programmet ‘Et samlet patientoverblik’, som blev vedtaget i 2016. Under alle omstændigheder burde teknologien ikke stå i vejen for det sundhedsfaglige fællesskab omkring patienten i 2022 og i fremtiden.