Nyhed

31 formænd brainstormer – sådan træffer vi klogere valg

Mange taler om at skabe nye rammer for sundhedsvæsnet, men hvordan træffer vi kloge valg indenfor rammerne? Det optager Lægevidenskabelige Selskaber, LVS, og forleden dag satte LVS sine medlemsselskaber stævne for sammen at brinstorme.

31 lægevidenskabelige formænd fik oplæg af Vælg Klogt-organisationen, som er ved at sætte ord på seks nye behandlinger/diagnostikker, som bør fjernes fra sundhedsvæsenets program, og af vicedirektør Henriette Lipczak, Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram, der fortalte om arbejdet med kliniske retningslinjer.

Arrangementet munder ud i et idékatalog, som offentliggøres inden længe. Her er et par pluk fra debatten:

  • Der er alt for mange interne henvisninger på hospitalerne. Hvordan får vi sendt patienterne ud i almen praksis i stedet?
  • Billeddiagnostikken er så avanceret, at vi finder mere end vi søger efter. Hvordan undgår vi en flåde af ekstra undersøgelser?
  • Hvordan letter vi patologerne for alle de overflødige biopsier?
  • Kan vi få klarere indikatorer for, hvornår en henvendelse bør blive til en henvisning?