Så er valget afgjort – to nye og to velkendte ansigter i bestyrelsen

Der er valgt to nye medlemmer til bestyrelsen i Lægevidenskabelige Selskaber, LVS, ligesom to medlemmer er blevet genvalgt. Det skete på repræsentantskabsmødet torsdag.

Christian og Gitte

Christian B. Laursen og Gitte Valsted Eriksen.


De nye medlemmer er uddannelseskoordinerende overlæge Gitte Valsted Eriksen fra Aarhus Universitetshospital og klinisk professor Christian B. Laursen fra Lungemedicinsk Afdeling, OUH.

Genvalgt er læge Ida Donkin fra Nordsjællands Hospital og stabschef Jeanett Bauer fra Region Hovedstadens Psykiatri.