Nyhed

Digitale råd fra LVS til regeringen

LVS har sendt en række anbefalinger til politikerne om digitalisering på sundhedsområdet efter konferencen Digital Sundhed 2021 på Christiansborg 22. september. Formanden for Folketingets Sundhedsudvalg, Jane Heitmann, var vært for konferencen, og en række medlemmer af regeringens digitaliseringspartnerskab deltog. Partnerskabets anbefalinger blev offentliggjort fredag.

LVS har over det sidste år, afbrudt af coronakrisen, holdt fire konferencer om det danske sundhedsvæsens digitale fremtid.

Af de mange indlæg og debatter er udkrystalliseret en række idéer og forslag, som LVS har bragt videre.

Bl.a. forslag om etablering af en dataombudsmand, der kan medvirke til at fastholde den meget høje tillid i befolkningen til brugen af sundhedsdata, og et digitaliseringsministerium, der kan medvirke til at placere den digitale dagsorden stærkere i det danske samfund.

Men overordnet er det anbefalinger til at sikre patientens rolle i digitaliseringen og at styrke det apparat, der skal sikre, at de mange nye datadrevne behandlinger og udstyret er pengene værd.

Digitaliseringspartnerskabet blev nedsat af regeringen i foråret og skal inden udgangen af oktober komme med anbefalinger til en samlet digital strategi for det danske samfund. 

Du kan læse et fyldigt referat af højdepunkterne på LVS' konference på Christiansborg 22. september og se videoklip af udvalgte oplægsholdere: Vi har brug for en digitaliseringsminister