Nyhed

Landets kirurger er stærkt bekymrede: Nu er det svært at holde stand

»Vi skal i det daglige vælge mellem relativt akutte kræftpatienter sat op til operation og så akutte patienter med f.eks. stiksår. Situationen har været under opsejling længe og jeg er bange for, at manglen på sygeplejersker ikke er forbigående, men varig.«

Jens Hillingsø

»Situationen rammer de unge, de ældre og patienter, som kun det offentlige sundhedsvæsen kan tage sig af,« sagde Jens Hillingsø, formand for Dansk Kirurgisk Selskab, i TV2 News. – Foto: Kåre Viemose

Sådan sagde Jens Hillingsø, klinikchef på Rigshospitalet og formand for Dansk Kirurgisk Selskab, her til morgen på TV2 News. Se indslaget her. Jens Hillingsø stod frem på vegne af alle landets kirurger, som netop har sendt et bekymringsbrev til bl.a. Danske Regioner. I brevet beskriver kirurgerne med stor alvor, hvordan bl.a. corona og mangel på sygeplejersker presser den kirurgiske indsats til det yderste:

»Kapaciteten på landets hospitaler har været udsat for trange kår på baggrund af en generel national mangel på personale, hvor især manglen på anæstesisygeplejersker og operationssygeplejersker flere steder har gjort, at operationer har været udsat grundet manglende kapacitet.

Yderligere har nedlukninger på grund af corona, strejke og afvikling af restferie gjort at landets hospitaler har store pukler af patienter der venter på forskellige elektive operationer fra screeningsundersøgelser over operative indgreb til kontroller. Disse pukler i kombination med stigende mangel på sygeplejersker ikke kun på operationsgange og i anæstesien, men også på sengeafsnit gør, at vi må imødese store udfordringer med at overholde kræftpakker, garantier for kræftpatienter og har kapacitetsudfordringer på det akutte område.« 

Kirurgerne samlet i Kirurgisk Forum er bekymrede for den generelle udvikling i sundhedsvæsenet på grund af nedlukning af operationslejer, intensiv-pladser og sengepladser på de kirurgiske sengeafsnit. 

De opfordrer derfor til at skærpe opmærksomheden omkring arbejdsvilkår, rekruttering og fastholdelse og til at overveje at prioritere, så tilgangen af patienter kan reduceres.

Læs bekymringsbrevet - se boksen her ved siden af.


YL, overlægerne og LVS: Drop garantierne

Kirurgernes bekymringer deles af formændene for Lægevidenskabelige Selskaber (LVS), Overlægeforeningen og Yngre Læger, som i et svar til Dansk Kirurgisk Forum bl.a. skriver: 

»Hospitalerne har været underfinansieret i mange år, og arbejdsmiljøet er presset i bund rigtig mange steder. Manglen på arbejdskraft inden for flere sundhedsfag er åbenbar, og det er en katastrofe, at flere vitale sundhedsprofessionelle forlader hospitalerne i afmagt over de pressede arbejdsvilkår.« 

Formændene opfordrer til, at udrednings- og behandlingsgarantierne suspenderes, og at alle muligheder for for at omlægges elektive funktioner til akutte vurderes. De skriver videre:

»En nøgle til at undgå, at arbejdsmiljøet presses helt i bund lige nu, er, at arbejdsgiverne og ledelserne på alle niveauer i hospitalsvæsnet tager ansvar for helt konkret prioritering af opgaver og ordentlighed i vagtplanlægning i de kommende dage, uger og måneder og derved viser i handling frem for ord, at de har ledelsesansvar for et ordentligt og trygt arbejdsmiljø.«

Læs hele brevet - se boksen her ved siden af.