Webinar
16. januar 2023
Kl. 15.30-17.30

Læger har været vant til, at sundhedsdata er noget, der skabes af sundhedsvæsnet som følge af den behandling, patienterne tilbydes, og i forskningsprojekter. 

Der er imidlertid en større og større bevidsthed om, at data, der genereres af patienterne selv, også kan bruges til at forbedre behandlingen både på kort og på længere sigt. 

Den udvikling vil LVS gerne bidrage til, og vi har derfor indgået et samarbejde med PRO-
sekretariatet, som er oprettet i regi af Sundhedsdatastyrelsen, og det kommer til at involvere LVS’ medlemsselskaber. 

Derfor holder LVS sammen med PRO-sekretariatet et webinar for – i første omgang – de
specialebærende selskaber den 16. januar 2023, hvor medlemmerne får lejlighed til at komme med input til, hvor mulighederne og hindringerne befinder sig med hensyn til anvendelsen af PRO-data til at forbedre patientbehandlingen.

LVS’ formand Susanne Axelsen og bestyrelsesmedlem Søren Overgaard vil motivere, hvorfor LVS har involveret sig i PRO-data. Der vil være et oplæg fra PRO-sekretariatet samt oplæg ved to medlemmer, der har gjort sig egne erfaringer med test af PRO-data i egne afdelinger – og der vil være god tid til faglig drøftelse blandt deltagerne.

LVS ser frem til en god faglig diskussion af PRO-data med medlemmerne.

Tilmelding til mpk@dadl.dk senest den 12. januar kl. 12. Der udsendes link og praktisk information til deltagerne umiddelbart efter deadline.