Personlig Medicin

Definition:

Personlig medicin, PME, er individuel behandling, helbredende og forebyggende, udviklet ved detaljerede analyser af persondata og genetiske data.

Personlig Medicin, PME, er behandling, der tager højde for den enkeltes biologi og variationer i gener, miljøpåvirkning og livsstil. Det er altså ikke kun genomet, der er i spil, når vi taler udvikling af personlig medicin, men den store opmærksomhed har været rettet mod genetikken på grund af de markante fald i priser på genanalyser og de første gennembrud især omkring kræftbehandling.

LVS ser et stort potentiale i udviklingen af behandlinger, der er målrettet den enkelte og et stort potentiale i Danmark på grund af vores verdensklasse registre og vores udviklede infrastruktur. 

Der er skabt en national alliance omkring udviklingen af PME i Danmark med en bred politisk aftale og opbakning fra de danske undervisnings- og forskningsmiljøer. En vigtig brik i dette er etableringen af Nationalt Genom Center, som er vedtaget med opbakning af alle Folketingets partier undtaget Enhedslisten.  Centret skal under sikre forhold  samle genomanalyser fra syge danskere til brug for forskningen i udviklingen af nye behandlinger, først og fremmest personlig medicin.

LVS har desuden, bakket op af Lægeforeningen, sammen med Danske Patienter og sundhedsdekanerne på de fire universiteter meldt ud om en bred opbakning til processen, som den er planlagt i Danmark, med en tæt inddragelse  af patienterne og med et sikkerhedsniveau, der er så højt, som det nu er menneskeligt muligt med dagens teknologi: