Tilskud til udenlandsk foredragsholder

Der er afsat en tilskudspulje på 310.000 kr. årligt, som er opdelt i 155.000 kr. til møder, der afholdes i første halvår og 155.000 kr. til møder, der afholdes i andet halvår. Tilskud tildeles efter først-til-mølle-princippet.

Retningslinjer for ansøgning om tilskud til udenlandsk foredragsholder

  1. Der gives kun tilskud til selskaber, der er medlem af Lægevidenskabelige Selskaber

  2. Der kan almindeligvis kun bevilges tilskud én gang årligt.

  3. Der skal ansøges om tilskud før mødets afholdelse.

  4. Der skal annonceres på LVS' hjemmeside, hvor det skal anføres, at alle medlemmer af Lægevidenskabelige Selskaber kan deltage.

    Annonceringen på LVS' hjemmeside sker automatisk via selskabets sekretariat, når ansøgningen modtages.

  5. Når mødet er afholdt, indsendes kopi af bilag for rejse- og opholdsudgifter for foredragsholder senest 4 uger efter mødedatoen. Sekretariatet vil herefter attestere pengene til udbetaling. Hvis bilag for rejse- og opholdsudgifter ikke er modtaget inden da, bortfalder tilsagnet om økonomisk støtte.


Tilskuddet - sidst revideret pr. 1. januar 2004 - udgør:
4.500 kr. for foredragsholdere fra Skandinavien
7.000 kr. for den øvrige del af Europa
10.000 kr. for lande uden for Europa

Ansøgning om tilskud sendes som en almindelig mail til Lene Kristensen, lkr@dadl.dk 
I ansøgningen skal arrangør, tid, sted, navnet på den udenlandske foredragsholder samt land fremgå. Med ansøgningen skal fremsendes program, hvori den udenlandske foredragsholders navn optræder.