Repræsentantskab

Børne- og Ungdomspsykiatrisk Selskab i Danmark

 • Nina Tejs Jørring
 • Mette Falkenberg Krantz
 • Rune Stevnhøj Sørensen

Dansk Almenmedicinsk Ultralyds Selskab

 • Thomas Løkkegaard
 • Christian Valentiner-Branth

Dansk Brystkirurgisk Selskab

 • Marco Mele

Dansk Børneortopædisk Selskab

 • Keld Daubjerg

Dansk Cardiologisk Selskab

 • Lene Holmvang
 • Peter Riis Hansen
 • Jesper Kjærgaard
 • Christian Hassager
 • Ulla Davidsen
 • Axel Diederichsen
 • Jens Christian Gerdes
 • Michael Rahbek Schmidt
 • Lia Bang
 • Kenneth Egstrup
 • Henrik Steen Hansen
 • Mikkel Sander

Dansk Dermatologisk Selskab

 • David Bregnbak
 • Diljit Kauer Knudsen
 • Christina Haak
 • Eva Merete Benfeldt

Dansk Endokrinologisk Selskab

 • Jørgen Rungby
 • Flemming Steen Nielsen
 • Jacob Frølich
 • Caroline M. Nervel Kistorp
 • Pernille Hermann
 • Thure Krarup

Dansk Epidemiologisk Selskab

 • Stine Schramm
 • Julie Werenberg Dreier

Dansk Epilepsi Selskab

 • Christina Engel Høi-Hansen
 • Jakob Christensen

Dansk Etnomedicinsk Selskab

 • Line Jepsen

Dansk Flyve- og Dykkemedicinsk Selskab

 • Daniel Bidstrup
 • Mads Klokker

Dansk Fod- og Ankelkirurgisk Selskab

 • Mostafa Benyahia

Dansk Forening for Onkoradiologi

 • Erik Morre Pedersen

Dansk Føtalmedicinsk Selskab

 • Anne Cathrine Gjerris
 • Lene Sperling

Dansk Gerontologisk Selskab

 • Charlotte Juul Nilsson

Dansk Hoved- og Halskirurgisk Selskab

 • Henrik Jacobsen

Dansk Hovedpine Selskab

 • Sonja Antic

Dansk Hypertensionsselskab

 • Michael Hecht Olsen

Dansk Hæmatologisk Selskab

 • Sif Gudbrandsdottir
 • Maja Juul

Dansk Idrætsmedicinsk Selskab

 • Niels Christian Kaldau
 • Kristine Bramsen Hougaard
 • Jesper Petersen
 • Kristoffer Weisskirchner Barfod

Dansk Karkirurgisk Selskab

 • Jacob William Budtz-Lilly
 • Trine M. Mejnert Jørgensen

Dansk Kirurgisk Selskab

 • Lars Maagaard Andersen
 • Daniel Kjær
 • Jens Hillingsø
 • Hanne Grossjohann
 • Maja Thygesen

Dansk Knoglemedicinsk Selskab

 • Anne Sophie Koldkjær Sølling

Dansk Laryngologisk Selskab

 • Camilla Mehlum

Dansk Lungemedicinsk Selskab

 • Julie Janner
 • Anita Rath Sørensen
 • Lars Pedersen

Dansk Medicinsk Akupunktur Selskab

 • Niels Jacob Bang-Nielsen
 • Mette Jensen

Dansk Medicinsk Audiologisk Selskab

 • Casper Søndergaard

Dansk Medicinsk-historisk Selskab

 • Niels Vilstrup
 • Malthe Kouassi Bjerregaard

Dansk Medicoteknisk Selskab

 • Kim Dremstrup

Dansk Mikrokirurgisk Selskab

 • Christian Bonde

Dansk Militærmedicinsk Selskab

 • Matthias Zaccarin
 • Erik Michael Darre
 • Vibeke von Westphal
 • Inge Marie Giversen

Dansk Nefrologisk Selskab

 • Ditte Hansen
 • Henrik Birn
 • Bente Jespersen

Dansk Neurokirurgisk Selskab

 • Frantz Rom Poulsen
 • Helga Angela Gulisano

Dansk Neurologisk Selskab

 • Tobias Sejbæk
 • Jørgen Feldbæk Nielsen
 • Kristian Steen Frederiksen
 • Anne-Mette Hejl
 • Lise Leth Jeppesen
 • Lise Korbo
 • Jacob Hejmdal Gren
 • Henrik Boye Jensen

Dansk Neuropædiatrisk Selskab

 • Eva Martha Madsen Svarrer
 • Inge Ring Kofoed

Dansk Neuroradiologisk Selskab

 • Rikke Beese Dalby

Dansk Oftalmologisk Selskab

 • Niklas Telinius
 • Daniella Bach-Holm
 • Line Kessel
 • Anders Ramløv Ivarsen

Dansk Ortopædisk Selskab

 • Torben Bæk Hansen
 • Annie Primdahl
 • Michael Mørk Petersen
 • Ole Rahbek
 • Jeppe Vejlgaard Rasmussen
 • Per Wagner Kristensen
 • Andreas Balslev-Clausen
 • Kristoffer Barfod
 • Jan Duedal Rölfing

Dansk Ortopædisk Traumeselskab

 • Ilija Ban
 • Peter Søndergaard

Dansk Otokirurgisk Selskab

 • Morten Høgsbro

Dansk Patologiselskab

 • Gitte Hedegaard Jensen
 • Christian Beltoft Brøchner
 • Lene Buhl Riis
 • Helle Knudsen

Dansk Psykiatrisk Selskab

 • Ejner Bundgaard Larsen
 • Poul Videbech
 • Simon Hjerrild
 • Christian Legind
 • Kirsten Ilkjær
 • Thomas Kirkegaard
 • Signe Wegmann Düring
 • Mikkel Rasmussen
 • Merete Nordentoft
 • Lene Høgh

Dansk Pædiatrisk Selskab

 • Tine Brink Henriksen
 • Ida Marie Schmidt
 • Klaus Børch
 • Cilius Esmann Fonvig
 • Gylli Mola
 • Rikke Larsen
 • Elsa Ran Kristjansdottir

Dansk Radiologisk Selskab

 • Thomas Bjerre
 • Charlotte Riis Trampedach
 • Annika Langkilde
 • Anette Koch Holst
 • Kristina Rue Nielsen
 • Vibeke Løgager
 • Martin Lundsgaard Hansen
 • Thomas Vejborg

Dansk Reumatologisk Selskab

 • Lars Erik Bartels
 • Mette Holland-Fischer
 • Henrik Røgind
 • Lars Juul

Dansk Rhinologisk Selskab

 • Claus Gregers Petersen
 • Per Leganger Larsen

Dansk Rygkirurgisk Selskab

 • Mikkel Mylius Rasmussen

Dansk Samfundsmedicinsk Selskab

 • Marianne Jespersen
 • Eva Benfeldt
 • Ann Bonnerup Vind

Dansk Selskab for Addiktiv Medicin

 • Thomas Fuglsang

Dansk Selskab for Adipositasforskning

 • Charlotte Røn Stolberg

Dansk Selskab for Akutmedicin

 • Christian Rasmussen
 • Mads Mouritsen
 • Gerhard Tiwald
 • Henrik Ømark

Dansk Selskab for Allergologi

 • Lene Heise Garvey
 • Charlotte Gotthard Mørtz

Dansk Selskab for Almen Medicin

 • Alexander Sidelmann Christensen
 • Troels Mengel-Jørgensen
 • Claus Rendtorff
 • Anne Christina Kjerulff
 • Emil Heilmann Sørensen
 • Niels Saxtrup
 • Tine Strand
 • Cees Stavenuiter
 • Hanne Fly
 • Thomas Purup
 • Søren Due-Andersen
 • Maibrit Petri Christensen
 • Marie Strøm Zangenberg
 • Eskild Johansen
 • Anders Elkær Jensen
 • Thomas Birk Kristiansen
 • Søren Prins
 • Tove Kristjansen
 • Mireille Lacroix
 • Bolette Friderichsen
 • Marius Andersen
 • Marie Krüger
 • Niels Dam-Hansen
 • Janni Kristensen
 • Rasmus Køster-Rasmussen
 • Kaj Sparle Christensen
 • Merete Hansen
 • Jesper Bossel Thorsson
 • Ellen Jensen
 • Helene Sidenius gram Larsson
 • John Sahl Andersen
 • Lise Dyhr
 • Henriette Ry Kirstine Lund
 • Mette Arbjørn
 • Ásthildur Árnadóttir
 • Marianne Lentz
 • Ditte Værens
 • Kerstin Nissen
 • Sidsel Böcher
 • Roar Maagaard
 • Jesper Foss
 • Benny Ehrenreich
 • Anne Holm
 • Kirubakaran Balasubramaniam

Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin

 • Pernille Opstrup
 • Rikke Meisler
 • Line Stendell
 • Christian Wamberg
 • Malene L. Johannsen
 • Kim Lindelof
 • Thomas Bøllingtoft Knudsen
 • Christoffer Sølling
 • Jacob Gamst
 • Carl Johan Erichsen
 • Søren Bache

Dansk Selskab for Arbejds- og Miljømedicin

 • Inger Schaumburg
 • Harald William Meyer

Dansk Selskab for Artroskopisk Kirurgi og Sportstraumatologi

 • Per Hölmich
 • Simone Rechter

Dansk Selskab for Bevægeforstyrrelser

 • Tove Henriksen
 • Lis Johansen

Dansk Selskab for Børnesundhed

 • Tine Keiser-Nielsen

Dansk Selskab for Cancerforskning

 • Eric Santoni Rugiu

Dansk Selskab for Cyto- og Histokemi

 • Karina Norring Hjort

Dansk Selskab for Digital Sundhed

 • Jeppe Eriksen

Dansk Selskab for Farmakoepidemiologi

 • Mette Bliddal
 • Marie Lund

Dansk Selskab for Flowcytometri

 • Bjarne Kuno Møller

Dansk Selskab for Folkesundhed

 • Martine Aabye
 • Eva Merete Benfeldt
 • Marianne Jespersen

Dansk Selskab for Funktionelle Lidelser

 • Marianne Rosendal

Dansk Selskab for Gastroenterologi og Hepatologi

 • Marianne Kajbæk Vester-Andersen
 • Thomas Deleuran
 • Torben Knudsen
 • Jacob Wium Bjerrum
 • Niels Kristian Muff Aagaard
 • Signe Wildt

Dansk Selskab for Geriatri

 • Anne Jung
 • Lone Winther Lietzen
 • Anne-Catherine Hauerslev Foss
 • Pia Nimann Kannegaard

Dansk Selskab for Hofte- og Knæalloplastik kirurgi

 • Søren Solgaard
 • Henrik Husted

Dansk Selskab for Hoved- og Halsonkologi

 • Max Rohde
 • Pernille Lassen

Dansk Selskab for Håndkirurgi

 • Anders Lorentsen
 • Lars Vadstrup

Dansk Selskab for Infektionsmedicin

 • Søren Fangel-Jensen
 • Anders Koch
 • Ole Kirk

Dansk Selskab for Klinisk Biokemi

 • Mads Nybo
 • Ann-Britt Nygaard Hillig

Dansk Selskab for Klinisk Ernæring

 • Howraman Meteran

Dansk Selskab for Klinisk Farmakologi

 • Mikkel Bring Christensen
 • Kenneth Skov

Dansk Selskab for Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin

 • Søren Hess
 • Sofie Tind Nygaard

Dansk Selskab for Klinisk Immunologi

 • Morten Bagge Hansen

Dansk Selskab for Klinisk Mikrobiologi

 • Thomas Vognbjerg Sydenham
 • Ulrich Stab Jensen
 • Thomas Greve

Dansk Selskab for Klinisk Neurofysiologi

 • Martin Ballegaard

Dansk Selskab for Klinisk Onkologi

 • Camilla Qvortrup
 • Louise Wichmann Matthiessen
 • Hanna Rahbek Mortensen
 • Malene Støchkel Frank
 • Trine Lembrect Jørgensen

Dansk Selskab for Kosmetisk Plastikkirurgi

 • Andreas Printzlau

Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren

 • Janus Laust Thomsen
 • Louise Rabøl

Dansk Selskab for Laserterapi

 • Jørgen Wittenborg Paulsen

Dansk Selskab for Medicinsk Filosofi, Etik og Metode

 • Marc Sørensen

Dansk Selskab for Medicinsk Genetik

 • Mette Warming Jørgensen
 • Elsebet Østergaard

Dansk Selskab for Medicinsk Magnetisk Resonans

 • Jonathan Carlsen
 • Jonathan Frederik Carlsen

Dansk Selskab for Medicinsk Uddannelse

 • Holger Nordstrøm Munck
 • Susanne Poll
 • Eva Funding
 • Vibeke Ersbak

Dansk Selskab for Muskuloskeletal Medicin

 • Morten Rask
 • Lars Faldborg
 • Niels Bro Madsen
 • Frederikke Uldall Urne

Dansk Selskab for Muskuloskeletal Radiologi

 • Zoreh Rastiemadabadi

Dansk Selskab for Neurorehabilitering

 • Charlotte Rath

Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi

 • Marie Søgaard
 • Frank H. Pedersen
 • Klara Vinsand Naver
 • Lise Lotte Torvin Andersen
 • Anne Gamst
 • Mette Hvilshøj Fabricius
 • Henrik Lajer
 • Malou Barbosa
 • Cecilie Cramon
 • Christina Lindegaard Poulsen

Dansk Selskab for Otolaryngologi Hoved- & Halskirurgi

 • Lena Egelykke Jørgensen
 • Thomas Kjærgaard
 • Jannik Buus Bertelsen
 • Rikke Haahr
 • Ramon G. Jensen
 • Bahareh Philipsen

Dansk Selskab for Palliativ Medicin

 • Jette Pærregaard
 • Henrik Anker Nielsen

Dansk Selskab for Plastik- og Rekonstruktionskirurgi

 • Vibeke Koudahl
 • Jens Ahm Sørensen

Dansk Selskab for Psykosocial Medicin

 • Karsten Thielen

Dansk Selskab for Pædiatrisk Endokrinologi

 • Annette Korsholm Mouritsen

Dansk Selskab for Rejsemedicin

 • Anders Koch
 • Camilla Holten Møller
 • Lasse Vestergaard

Dansk Selskab for Retsmedicin

 • Sara Tangmose Larsen

Dansk Selskab for Skulder- og Albuekirurgi

 • Anne Kathrine Belling Sørensen
 • Tim Houbo Pedersen

Dansk Selskab for Søvnmedicin

 • Poul Jennum

Dansk Selskab for Sårheling

 • Mitra Sepehri

Dansk Selskab for Trombose og Hæmostase

 • Christine Lodberg Hvas
 • Erik Lerkevang Grove
 • Christina H. Ruhlmann
 • Maja Hellfritzsch Poulsen

Dansk Selskab for Tropemedicin og International Sundhed

 • Mike Zangenberg
 • Kim Peter David
 • Ole Bæk

Dansk Selskab for Ulykkes- og Skadeforebyggelse

 • Ole Ingemann Hansen

Dansk Selskab for Vestibulogi

 • Søren Hansen

Dansk Smerte Forum

 • Nina Kvorning

Dansk Thoraxkirurgisk Selskab

 • Leila Louise Benhassen

Dansk Thyreoidea Selskab

 • Mads Lillevang-Johansen
 • Thomas Brix

Dansk Transplantations Selskab

 • Hans Eiskjær
 • Vibeke Rømming

Dansk Ultralyddiagnostisk Selskab

 • Nikolaj Borg Mogensen
 • Christian Pallson Nolsøe

Dansk Urologisk Selskab

 • Michael Borre
 • Morten Jønler
 • Maiken Milly Howard
 • Ulla Nordstrøm Joensen

Dansk Uroradiologisk Selskab

 • Vibeke Løgager

Det Medicinske Selskab i København

 • Jakob Stensballe
 • Michael Eriksen Benros
 • Jacob Rosenberg
 • Merete Osler
 • Helge Kjersem
 • Anne Mette Dons
 • Ida-Marie Stender
 • Lisbet Rosenkrantz Hölmich
 • Allan Linneberg
 • Niels Saxtrup
 • Gunhild Waldemar
 • Thomas Benfield
 • Inge Marie Svane
 • Lars Konge
 • Michel Christian Nemery
 • Line Krukow
 • Peter Fahmy
 • Niklas Rye Jørgensen
 • Ida Hageman
 • Henrik Palm
 • Simon Francis Thomsen
 • Kasper Iversen
 • Henriette Svarre Nielsen

Foreningen af Yngre Lungemedicinere

 • Pradeesh Sivapalan
 • Hans Henrik Lawaetz Schultz

Foreningen af Yngre Onkologer

 • Kathrine Synne Weile
 • Marianne Vogsen
 • Troels Dreier Christensen

Foreningen af Yngre Patologer

 • Jens Haugbølle Bjerre Thomsen

Grønlandsmedicinsk Selskab

 • Anders Koch
 • Bolette Søborg

Immunologisk Selskab

 • Søren Degn

Jydsk Medicinsk Selskab

 • Stig Andersen
 • Jakob Starup Linde
 • Nicklas Højgaard-Hessellund Rasmussen
 • Lone Winther Jensen
 • Johan Møller Røikjer
 • Signe Engkjær Christensen
 • Peter Vestergaard
 • Jens F. Dahlerup

Yngre Danske Urologer

 • Sara Tolouee
 • Naomi Nadler