Organisation

Repræsentantskabet er LVS’ øverste organ. Det udpeges af medlemsselskaberne i forhold til deres medlemstal, og det mødes årligt for at tage stilling til årets aktiviteter og for at vælge en bestyrelse for LVS. Repræsentantskabet har aktuelt 354 medlemmer.

Bestyrelsen består af 11 medlemmer med en formand og en næstformand. Alle vælges direkte af repræsentantskabet for to år af gangen. LVS’ formand kan genvælges to gange, mens de øvrige medlemmer kan genvælges tre gange. Bestyrelsen mødes ca. ti gange årligt og har desuden ansvaret for årsmødet og deltagelsen i Folkemødet. Bestyrelsen har den daglige ledelse af LVS med ansvar over for repræsentantskabet.

LVS’ sekretariat er placeret i Domus Medica på Kristianiagade 12 på Østerbro i København. Det består aktuelt af tre ansatte med en fuldtids sekretariatschef og en deltids kommunikationsrådgiver og en deltids sekretær. Sekretariatet varetager den daglige drift med ansvar over for bestyrelsen.