Bliv medlem

Kriterier for optagelse i Lægevidenskabelige Selskaber
•Selskabet skal have mindst 25 lægelige medlemmer
•Selskabet skal være mindst 3 år gammelt
•Selskabet skal have bevist sit lægevidenskabelige eksistensgrundlag, fx gennem jævnlig mødeaktivitet

Hvordan sendes ansøgning?
Ansøgning, bilagt selskabets vedtægter og meddelelse om antal lægelige medlemmer sendes til selskabets sekretariat.
Sagen behandles på et førstkommende bestyrelsesmøde. Såfremt ovennævnte kriterier er opfyldt indstiller bestyrelsen til repræsentantskabet om optagelse.
Dette kan kun ske én gang om året på repræsentantskabsmødet, der normalt finder sted i november måned.

(Ovennævnte optagelseskriterier er besluttet på repræsentantskabsmødet 1991)

Hvad koster medlemskab af LVS?
Den enkelte læge betaler 200 kr. for et medlemskab af LVS via et videnskabeligt selskab og ikke-lægelige medlemmer betaler 100 kr. for et medlemskab. Udgiften betales kun én gang, såfremt man er medlem af flere selskaber.

Hvilke fordele opnås ved medlemskab af LVS?
Som medlem af Lægevidenskabelige Selskaber kan man gratis få foretaget opkrævning af kontingent til selskabet, såfremt selskabet har mindst 50% læger blandt medlemmerne.

Det sker via registreringsafdelingen under Lægeforeningen. Opkrævningen sker samtidig med opkrævningen til Lægevidenskabelige Selskaber.

Herudover har man også mulighed for at få tilskud til udenlandske foredragsholdere. Tilskud ydes én gang årligt efter nærmere fastsatte retningslinjer.