Anmeldte fagområder

Nedenstående 78 fagområder er godkendt af LVS' bestyrelse.

Nye forslag om fagområder kan sendes til selskabets sekretariat lvs@dadl.dk.

Selskaber som ønsker at blive inddraget i en given fagområdebeskrivelse kan desuden anføre dette ved henvendelse til selskabets sekretariat.

Fagområde Initiativtager Interessenter
Affektive sindslidelser Dansk Psykiatrisk Selskab  
Akutmedicin Organisationen af Lægevidenskabelige Selskaber  
Akut pædiatri Dansk Pædiatrisk Selskab  
Allergologi Dansk Selskab for Medicinsk Allergologi

Dansk Lungemedicinsk Selskab
Dansk Dermatologisk Selskab
Dansk Selskab for Arbejds- og Miljømedicin

Artroskopisk kirurgi og sportstraumatologi Dansk Ortopædisk Selskab Dansk Selskab for Artroskopisk Kirurgi og Sportstraumatologi
Audiologi Dansk Medicinsk Audiologisk Selskab og Dansk Selskab for Otolaryngologi, Hoved- & Halskirurgi  
Børneanæstesi Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin  
Børnekirurgi Dansk Kirurgisk Selskab Dansk Urologisk Selskab

Børneoftalmologi
Uddannelseskrav

Dansk Oftalmologisk Selskab  
Børneortopædi Dansk Ortopædisk Selskab Dansk Børneortopædisk Selskab
Børneurologi
Anbefalinger til
efteruddannelse
Dansk Urologisk Selskab Dansk Børneurologisk Selskab
Endokrinkirurgi Dansk Kirurgisk Selskab  
Endovaskulær kirurgi Dansk Karkirurgisk Selskab  
Flyve- og dykkemedicin Dansk Flyve- og Dykkemedicinsk Selskab  
Fod- og ankelkirurgi Dansk Ortopædisk Selskab Dansk Fod- og Ankelkirurgisk Selskab
Føtal medicin Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi  

Gastrointestinal endoskopi

Anbefalinger til vurdering af kompetence gastroskopi

Anbefalinger til vurdering af kompetence sigmoideoskopi

Anbefalinger til vurdering af kompetence koloskopi

Anbefalinger til vurdering af kompetence ERCP

Dansk Selskab for Gastroenterologi og Hepatologi  
Gynækologisk onkologi Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi  
Hofte- og knæalloplastik kirurgi Dansk Ortopædisk Selskab Dansk Selskab for Hofte- og Knæalloplastik Kirurgi
Hoved- og halskirurgi Dansk Selskab for Otolanryngologi Hoved- og Halskirurgi og Dansk Hoved Hals Kirurgisk Selskab  
Håndkirurgi Dansk Ortopædisk Selskab Dansk Selskab for Håndkirurgi
Idrætsmedicin Dansk Idrætsmedicinsk Selskab  
Infektionspædiatri Dansk Pædiatrisk Selskab  
Intensiv medicin Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin Dansk Selskab for Intensiv Terapi
Interventionsradiologi Dansk Radiologisk Selskab  
Klinisk molekylærgenetik Dansk Selskab for Medicinsk Genetik  
Klinisk neurofysiologi Dansk Selskab for Klinisk Neurofysiologi  
Klinisk sårheling Dansk Selskab for Sårheling
og
Dansk Kirurgisk Selskab
Dansk Selskab for Plastik- og Rekonstruktionskirurgi,
Dansk Karkirurgisk Selskab, Dansk Ortopædisk Selskab,
Dansk Dermatologisk Selskab, Dansk Endokrinologisk Selskab og Dansk Selskab for Geriatri
Kolorektal kirurgi Dansk Kirurgisk Selskab  
Laryngologi og foniatri Dansk Laryngologisk Selskab Dansk Selskab for Otolaryngologi, Hoved- og halskirurgi
Mammakirurgi Dansk Kirurgisk Selskab  
Mammaradiologi Dansk Radiologisk Selskab  
Medicinsk algologi Dansk Selskab for Smertemedicin Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin
Dansk Neurologisk Selskab
Dansk Selskab for Almen Medicin
Dansk Selskab for Onkologi
Militærmedicin Dansk Militærmedicinsk Selskab  
Misbrugspsykiatri Dansk Psykiatrisk Selskab  
Musculoskeletal medicin Dansk Selskab for Muskuloskeletal Medicin  
Musculoskeletal radiologi Dansk Radiologisk Selskab
Neuroanæstesiologi Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin  
Neurogenetik Dansk Selskab for Medicinsk Genetik  
Neuropædiatri Dansk Pædiatrisk Selskab  
Neuroradiologi Dansk Neuroradiologisk Selskab  
Onkogenetik Dansk Selskab for Medicinsk Genetik  
Onkoradiologi Dansk Radiologisk Selskab  
Otokirurgi Dansk Otokirurgisk Selskab Dansk Selskab for Otolaryngologi, Hoved & Halskirurgi
Otopædisk kirurgi - samlet Dansk Ortopædisk Selskab  
Ortopædisk onkologi Dansk Ortopædisk Selskab Dansk Sarkomgruppe
Palliativ medicin Dansk Selskab for Palliativ Medicin  
Præhospital indsats Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin  
Psykiske lidelser af ikke psykotisk karakter Dansk Psykiatrisk Selskab  
Psykofarmakologi Dansk Psykiatrisk Selskab  
Psykoterapi Dansk Psykiatrisk Selskab  
Pædiatrisk astma og allergologi Dansk Pædiatrisk Selskab  
Pædiatrisk endokrinologi Dansk Pædiatrisk Selskab  
Pædiatrisk nefrologi Dansk Pædiatrisk Selskab  
Pædiatrisk pulmonologi Dansk Pædiatrisk Selskab  
Pædiatrisk radiologi Dansk Radiologisk Selskab  
Pædiatrisk reumatologi Dansk Pædiatrisk Selskab  
Rehabilitering Dansk Reumatologisk Selskab Dansk Selskab for Rehabilitering
Reproduktionsgynækologi Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi Dansk Urologisk Selskab
Retspsykiatri Dansk Psykiatrisk Selskab  
Rhinologi Dansk Rhinologisk Selskab

Dansk Selskab for Otorhinolaryngology, Hoved- og Halskirurgi

Rygkirurgi Dansk Ortopædisk Selskab Ryginteressegruppen i ortopædisk kirurgi/Dansk Rygkirurgisk Selskab
Skizofreni Dansk Psykiatrisk Selskab  
Skulder- og albuekirurgi Dansk Ortopædisk Selskab Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi
Smertebehandling - anæstediologisk Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin  
Socialpædiatri Dansk Pædiatrisk Selskab  
Spiseforstyrrelser Dansk Psykiatrisk Selskab Dansk Endokrinologisk Selskab Dansk Pædiatrisk Selskab
Thoraxanæstesiologi Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin  
Thoraxradiologi Dansk Radiologisk Selskab  
Traumatologi Dansk Ortopædisk Selskab Dansk Ortopædisk Traumeselskab
Trombose og hæmostase Dansk Selskab for trombose og hæmostase Dansk Selskab for Klinisk Biokemi
Urogynækologi Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi  
Vestibulogi Dansk Selskab for Vestibulogi  
Ældrepsykiatri Dansk Psykiatrisk Selskab  
     

 

Det kliniske fagområde beskrives bredt, dels historisk dels funktionsmæssigt med vægt på områdets udgangspunkt, udvikling og aktuelle stade (med bidrag fra eventuelle samarbejdende specialer)

Dokumenter