Lægernes faglige stemme i 100 år

De fleste, der har været i Domus Medica på Østerbro i København, har formentlig bemærket denne myndige herre, der kigger på dig fra væggen i Den blå Stue. Det er Ernst Schmiegelow, den første formand for Dansk Medicinsk Selskab, nu Organisationen af Lægevidenskabelige Selskaber, LVS.  

LVS har i 2019 eksisteret i 100 år. Det er ikke i sig selv imponerende i den medicinske verden. Men enestående er det, at LVS som lægernes faglige stemme i dag er mindst lige så relevant som ved etableringen for 100 år siden. LVS blev etableret som konsekvens af eksplosionen i den medicinske viden. I dag er der mere end nogensinde brug for fagligheden som bolværk mod tsunamien af tvivlsom viden i den postfaktuelle æra.

LVS er paraplyorganisation for de videnskabelige selskaber i Danmark. Der er i jubilæumsåret 124 medlemsselskaber med i alt 26.700 medlemmer, hvoraf over 22.000 er læger. Resten er andre sundhedsprofessionelle, der arbejder med sundhedsforskning, kvalitetsudvikling og forbedringer af behandlingerne i det danske sundhedsvæsen.

LVS bygger altså på naturvidenskab og hardcore faglighed. Derved er vi modpol til de alternative strømninger, der mener, at ting, der f.eks. er oplevet eller erfaret eller bygger på tro, har lige så stor vægt som lægevidenskaben, der møjsommeligt har arbejdet sig frem til, hvad der virker, og hvad der ikke virker. Vi arbejder for, at det er fagligheden, der skal bestemme behandlingerne i sundhedsvæsenet, og vi arbejder for, at sundhedsforskningen i Danmark har de bedste vilkår, og at forskningens resultater kommer befolkningen til gode.

På den måde er LVS tro mod sin historie. Det har fra dag ét været LVS’ formål at fremme den danske lægevidenskabelige forskning og at være en samlende stemme for lægevidenskaben i Danmark. Men nogen let fødsel var det ikke, og 1919 var på mange måder et dramatisk år. Læs mere om tilblivelsen af LVS, der blev etableret som Dansk Medicinsk Selskab den 4. juni 1919.