Vision og Mission

Organisationen af Lægevidenskabelige Selskaber, LVS, er paraplyorganisation for 125 videnskabelige selskaber i Danmark. Vi er lægernes faglige stemme:

Vision

LVS vil være den ypperste lægefaglige stemme og sikre, at der i Danmark er de bedste vilkår for forskning, uddannelse og faglig udvikling på sundhedsområdet.

Mission

LVS skal som paraplyorganisation være den samlende kraft for de videnskabelige selskaber i Danmark og være lægernes faglige stemme over for offentligheden.

LVS skal på basis af viden og faglighed påvirke udviklingen af sundhedspolitikken på nationalt niveau og være den lægefaglige stemme i forhold til politikere, embedsværket og offentligheden.

LVS skal arbejde på at sikre bevillingerne til sundhedsforskning, der kan holde Danmark som en førernation inden for såvel privat som offentlig sundhedsforskning.

LVS skal arbejde for, at læger kan samarbejde med lægemiddel- og medicoindustrien uden unødvendige forhindringer og uden, at lægers habilitet bringes i fare.

LVS skal arbejde for, at adgangen til sundhedsdata og højteknologiske løsninger er sikker og ikke obstrueres af unødvendigt bureaukrati.

LVS skal arbejde for, at det er nationale kliniske retningslinjer, der fastlægger et højt og ensartet niveau for alle typer af behandlinger i det danske sundhedsvæsen og sikrer, at der sker en fagligt begrundet prioritering af behandlinger og at spild undgås.

LVS skal samarbejde med sundhedsmyndigheder og universiteter for at sikre lægeuddannelsen på det højeste niveau og sikre, at danske læger bibeholder deres kompetenceniveau.