Yngre Danske Urologer

Ikke-specialebærende selskab

Vi er en organisation som blev stiftet i 1995 og har i skrivende stund 156 medlemmer. Vi, i bestyrelsen, repræsenterer yngre læger som er interesseret i urologien, og forsøger at fremme og bedre uddannelsen for yngre urologer i introduktionsstillinger og hoveduddannelse. Vi arrangerer ca. 10 – 15 faglige møder og undervisning på tværs af landet om året, formidler fagrelevante kurser samt arrangerer vores årsmøder med fagligt indhold og deltagelse fra hele landet. Vi er aktive deltagere i forskellige udvalg nationalt og internationalt f.eks. uddannelsesudvalget for urologi, bestyrelsen for Dansk Urologisk Selskab, Nordic Residents in Urology og European Society of Residents in Urology. I bestyrelsen holdes der jævnligt møder ca. 5-6 gange om året.

  • Sara Tolouee

    Formand og LVS repræsentant for Yngre Danske Urologer
  • Naomi Nadler

    LVS Repræsentant for Yngre Danske Urologer