Immunologisk Selskab

Ikke-specialebærende selskab

Immunologisk Selskab er en videnskabelig forening, hvis formål er at holde immunologer orienteret om videnskabelige møder, at opretholde international faglig kontakt og at arbejde for udviklingen af basal og anvendt immunologi.

Som medlem kan optages enhver interesseret, der igennem uddannelse, arbejde eller på anden måde har vist interesse for selskabets formål. Meddelelser til medlemmerne sker via elektronisk (internet) kommunikation. Medlemskabet koster kr. 300,-/år for kandidater, kr. 150,-/år for studerende og 3000,-/år for firmaer.

  • Søren Degn

    Sekretær og repræsentant for Immunologisk Selskab
  • Allan Randrup Thomsen

    Formand for Immunologisk Selskab
Berettiget til
1
Lægelige medlemmer
78
Ikke-lægelige medlemmer
161