Dansk Urologisk Selskab

Specialebærende selskab

Speciale: Urologi

Urologi omfatter forebyggelse, diagnostik, behandling, palliation og rehabilitering af patienter med sygdomme, skader og medfødte misdannelser i nyrer, urinveje og mandlige kønsorganer, hvor et kirurgisk indgreb kan blive et led i behandlingen.

Dansk Urologisk Selskab

Dansk Urologisk Selskab (stiftet d. 11.11.1961) har som formål at fremme uddannelse og forskning med relation til urologi, herunder basalforskning, klinisk forskning, teknologivurdering og kvalitetssikring. Selskabet skal afholde videnskabelige møder og gennemføre postgraduat undervisning.
Selskabet påtager sig rådgivning vedrørende uddannelseskrav i urologi og specialets indplacering i det danske sundhedsvæsen. Selskabet skal formidle forbindelse med udenlandske urologiske selskaber.

Medlemsskab
Efter skriftlig anmodning til bestyrelsen kan denne som

a: ordinære medlemmer med stemmeret optage læger med dansk autorisation, der gennem deres praktiske eller videnskabelige arbejde har vist interesse for urologien.

b: ekstraordinære medlemmer uden stemmeret optage

1: udenlandske urologer
2: ikke lægelige akademikere, der gennem deres praktiske eller videnskabelige arbejde har vist interesse for urologien.

c: ekstraordinære medlemmer uden stemmeret og uden adgang til generalforsamlingen optage firmaer med relation til urologien..

Tvivlstilfælde vedrørende medlemsskab afgøres af generalforsamlingen.

 • Ulla Nordstrøm Joensen

  Næstformand og LVS repræsentant for Dansk Urologisk Selskab
 • Morten Jønler

  LVS repræsentant for Dansk Urologisk Selskab
 • Michael Borre

  Formand og LVS repræsentant for Dansk Urologisk Selskab
 • Maiken Milly Howard

  LVS repræsentant for Dansk Urologisk Selskab
 • Lene Tilgreen Nielsen

  Sekretær for Dansk Urologisk Selskab