Dansk Selskab for Ulykkes- og Skadeforebyggelse

Ikke-specialebærende selskab
  • Retsmedicinsk Institut

    Sekretariat for Dansk Selskab for Ulykkes- og Skadeforebyggelse
  • Ole Ingemann Hansen

    Formand og LVS-repræsentant for Dansk Selskab for Ulykkes- og Skadeforebyggelse